محتوای منتشر کلام و عقاید

 • نیازهای اولیه انسان

  پرسش:آیا در جایی که ما در نیازهای اولیه خود از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و نیازهای جنسی اشباع نشده‌ایم نسبت به معنویت و اخلاق متعالی مورد مطالبه قرار گیریم؟  آیا سخن کسانی مانند آبراهام مزلو، روانشناس آمریکایی، که می‌گوید در جامعه‌ای که هنوز نیازهای اولیه شهروندانش یعنی نیازهای...
 • رهائی عقل از پیش فرضها

  پرسش:عقل چگونه می تواند در حوزه ی معرفت، اعم از دینی یا غیر آن از زنگار پیش فرضهای ذهنی و اعتقادیش برهد؟  پاسخ:ببینید به غیر از بدیهیات، بقیه معارف در گرو یک سری مبانی و پیش فرض هاست، منتهی این پیش فرض ها بر دو دسته هستند، یک دسته پیش فرض های راهنما هستند که بهره گیری از آنها ضرورت دارند...
 • برهان های اثبات خدا قانع کننده نیستند؟

  پرسش: چرا هیچ کدام از برهان های اثبات خدا قانع کننده نیستند؟! بعضی ا زاین براهین(مثل برهان علیت و صدیقین مثلا) حتی لزوما نتیجه استدلالشون، وجود خدای "شخص وار و آگاه و ..."(ابراهیمی) نیست! بحث درباره این هم مستلزم نقد همه استدلال ها و احتمالا اوردن استدلال های مخالفه، که خب خیلی...
 • جن وبیماری انسان

  پرسش:می خواستم بدانم که جن ها می توانند مریضی های انسان را برطرف کنند؟  پاسخ:اطلاعات ما در خصوص نوع عملکرد اجنه بسیار محدود است، عمده چیزی که در آیات و روایات وارد شده توان وسوسه و تحریک فکری از سوی ایشان است. با این حال از برخی آیات و روایات اینطور فهمیده می شود که اجنه توان بیمار کردن...
 • ولی فقیه در قرآن

  پرسش: ایا میشود یک اخوند یا عالم دین به درجه ولایت بر مردم برسد در حالی که در قرآن آمده که ولایت از آن خدا وپیامبر و آن کسانی که در حالت رکوع زکات میدهندکه مقصود امیرالمومنیین است وبه طبع آن امامان دیگر هم شامل میشود  پاسخ:ولایت فقیه، یک مسئله فقهی است که در ادامه ولایت سیاسی و...