محتوای منتشر کلام و عقاید

 • آیا امام معصوم را میتوان نقد کرد؟

  پرسشبا توجه به اینکه برخی از اصحاب پیامبر(صلی الله علیه و آله) گاهی در برابر فرمایشات آن حضرت به ایشان میگفتند: آیا این سخن از جانب شماست یا از جانب خداوند؟ بنابراین آیا ميتوان پذیرفت که معصومین هم قابل نقد هستند؟اگر در زمان معصوم نقد ایشان جایز نباشد، آیا این موجب بسته شدن باب نقد و از بین رفتن...
 • حقیقت عصمت چیست؟

  پرسشحقیقت عصمت چیست؟ و چه آیات و روایاتی در خصوص اثبات آن وجود دارد؟همچنین این که عصمت جبری به آنها اعطاء شود و سپس مانع گناه و انحراف ایشان شود، چه فضیلتی برای آنها محسوب میشود؟پاسخبرای پاسخ به این سوال توجه به چند نکته لازم است:نکته اول: تعریف عصمت و اهمیت آنعصمت در نگاه شیعه لطف یا موهبتی از...
 • تواتر وارزش یقینی آن در چه حدی است؟

  پرسش:بخشی از معرفت ما در عقاید مربوط به مسائل متواتر هست. بنده سوالی که دارم دردو بخشه:اول نظر متکلمین شیعه در مورد تعریف و میزان یقینی بودن تواتر چیه؟ و تواتر معرفت با یقین منطقی میدهد یا یقین با روانشناختی؟دوم اگر معرفت با یقین منطقی میدهد احتمال خطای به عنوان مثال کل راویان قرآن رو چطور توجیه...
 • آیا برهان نظام احسن قابل اثبات است؟

  پرسش:آیا برهان نظام احسن قابل اثبات است؟در واقع چگونه می توان ثابت نمود که نظام خلقت کنونی بهتر از این ممکن نبوده؛ آیا در صورتی که خدای متعال این نظام را در صورت امکان خلقت برتر آن به شکل ناقص خلق می نمود؛ آیا اشکالی بر او وارد بود؟ چون در نهایت ما هیچ علمی نداریم و تنها از صفات خدا چنین احتمالی را...
 • آیا در آستانه برپایی قیامت، کل عالم نابود خواهد شد؟

  پرسش:آیا در آستانه برپایی قیامت، کل عالم نابود خواهد شد؟ یعنی اگر در کهکشان ها و سیارات دیگر انسان هایی باشند، همه با هم قیامت خواهند داشت یا مخصوص ماست؟پاسخ:با توجه به آیات قرآن کریم، روشن می شود که از نشانه های برپایی قیامت، مرگ این جهان است و به عمر این جهان (اعم از زمین و آسمان و...)، به اذن...