محتوای منتشر کلام و عقاید

 • آیا در عدم هم تشکیک معنی دارد؟

  پرسش: اگر وجود مقول به تشکیک باشد و نیز عدم نقیض وجود، در اینصورت آیا عدم هم مشکک خواهد بود؟ پاسخ: پاسخ بدین مسئله، مستلزم توجه به چند نکته است که در ادامه مطرح میشود:نخست. واقعیت تشکیک: تشکیک، یکی از مباحث فلسفی و مبنای فلسفی حکمت متعالیه است.تشکیکی که در فلسفه مطرح میشود، در مورد امر خارج از...
 • اولین مخلوق

  پرسش: سوالم در مورد اولین مخلوق است. در رابطه با ایجاد آن حقیقت دو دیدگاه لااقل بیان شده: خلقت ؛ تجلی .1. سوالم آن است که مبانی این دو قول و قائلین آن دو قول چه کسانی اند؟2. وجه ترجیح و اساسا تقریر صحیح این دو دیدگاه چگونه است.  پاسخ:پاسخ بدین سوال مستلزم توجه به چند نکته است:نخست. توجیه...
 • آيا «پوچ گرايي» ویژگی جدانشدنی عصر حاضر نیست؟

  پرسش:آيا «پوچ گرايي» ویژگی جدانشدنی عصر حاضر نیست؟ ظاهرا قبلا نبود و الان آمده و آینده هم حضور دارد و نمیشود از آن فرار کرد! همه گرفتارش شدند خصوصا در غرب و الان در شهرهای بزرگ ما. چه باید کرد تا از این وضعیت نجات یافت و زندگی را معنادار کرد؟  پاسخ:برای پاسخ به این پرسش که «احساس پوچی ویژگی...
 • آیا بهشتی که برای ما توصیف شده ،خسته‌کننده نیست؟

  پرسش:بهشتی که برای ما توصیف شده است، به نظرم خسته‌کننده است.چرا داخل روایات و قرآن، فقط به سطحی‌ترین توصیفات از بهشت بسنده شده؟مگه چقدر می‌شه میوه خورد؟ چقدر رابطه‌ی جنسی نیازه؟ تا چند میلیارد سال می‌شه توی یک محیط زیبا بود و ازش خسته نشد؟ پاسخ:پیش از پاسخ بدین سوال لازم است به دو نکته توجه...
 • آیا می‌توان مخلوقاتی ازلی و قدیم در کنار خداوند فرض کرد؟

  سؤال: آیا می‌توان از منظر فلاسفه مخلوقاتی ازلی و قدیم در کنار خداوند فرض کرد؟ در صورت وجود مخلوقات ازلی، توحید ذاتی خداوند خدشه‌دار نمی‌شود؟ پاسخ: مقدمه:سه دیدگاه مشهور در بیان اصل علیت موجود است:۱- دیدگاه فیلسوفان یا دیدگاه امکانی۲- دیدگاه بسیاری از متکلمان و عموم مردم یا دیدگاه حدوثی؛۳- دیدگاه...