محتوای منتشر کلام و عقاید

 • آیا آدم به خاطر مسئولیت پذیری از میوه ممنوعه خورد؟

  پرسشبرخی معتقد هستند آدم(علیه السلام) بر خلاف غالب شنیده ها از بهشت بیرون نشد، بلکه مسئولیتی که خداوند قرار داه بود کسی جز انسان نپذیرفت، بنابراین انسان بر حسب مسئولیت پذیری و با چشم باز به زمین آمد؛ این حرف چقدر صحیح است؟پاسخدر این خصوص باید به چند نکته توجه بفرمایید:نکته اول: آیات و روایات بر این...
 • آیا با پیشرفت فیزیک میتوان به متافیزیک رسید؟

  پرسش: فیزیک نوین روز به روز در حال پیشرفت هست.و شامل نسبیت و کوانتوم میشود. آیا این پیشرفت سر انجام میتواند ما را به عوالم ماورای ماده برساند؟برای پاسخ به این سوال لازم است به چند مسئله توجه کنیم.نکته اول: فیزیک و متافیزیک دو ساحت متقابل از وجود است.عالم فیزیکی، عالم اجسام دارای بعد و قابل اشاره...
 • فقر جهان هستی چگونه اثبات میشود؟

  پرسش:میخواستم بدونم فقر جهان هستی یا غنی بودن خداوند چطور اثبات میشه؟پاسخ: در پاسخ به سوال شما توجه به نکاتی که در ادامه می آید، لازم است:مبانی فلسفی دخیل در برهان فقر وجودیبرهان فقر وجودی مبتنی بر برخی مبانی فلسفی حکمت متعالیه است و بدون پذیرش آنها برهان مذکور نیز ناتمام خواهد ماند:1.اصالت وجود:...
 • از کجا معلوم که عقل خطا نمیکند؟

  پرسشگزاره هایی وجود دارند که عقل صحت آنها را بدیهی می انگارد مانند «جمع نقیضین محال است» یا «از عدم بدون علت وجود حاصل شدن محال است» یا «کل از جزء بزرگتر است» و.... اگر عقل در خصوص آنها خطا کند چه؟ از کجا معلوم که عقل خطا نمیکند؟ صحت این قضایا بر اساس تجربه حاصل شده است؟آیا موج و ذره بودن نور به...
 • آیا به وجود خداوند ،علم حضوری داریم؟

  پرسش:یک موضوعی که در بحث علم حضوری مطرح هست و در کتاب های معرفت شناسی اسلامی بیان شده، مسئله علم حضوری به خدا می باشد. خوب از ویژگی های این نوع معرفت خطا ناپذیری و عدم استفاده از زبان و تفکر و استدلال و عینیت علم و معلوم هست. اما مشکلی که بنده دارم این هست که به هیچ وجه خدا را با علم حضوری درک نمی...