محتوای منتشر کلام و عقاید

تاخیر در حسابرسی فردی که خودکشی کرده!

پرسش:سلام آیا کسی که خودکشی کرده دیر تر به حسابش رسیدگی می شود؟ مثلا اگر 20 سالگی خودکشی کرد و 70 سال عمرش بود 50 سال باید صبر کند؟ کجا صبر میکند قبر یا برزخ؟ در حدیث و فقه مطلبی در این رابطه آمده است؟  پاسخ:این گونه مسائل از مسائلی نیست که عقل بتواند با قاطعیت در خصوص آنها ابراز نظر کند...

آیا علت بیشتر مرگ ها چشم زخم است ؟

پرسش:از امام صادق(علیه السلام) روایت شده: «اگر نبش قبر برای شما ممکن بود (و علت مرگ ها را می فهمیدید) برای شما آشکار می شد که علت بیشتر مرگ ها چشم زخم است»؛ آیا این روایت صحت دارد؟ پاسخ:«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: لَوْ نُبِشَ‏ لَكُمْ...

آیا علت بیشتر مرگ ها چشم زخم است ؟

پرسش:از امام صادق(علیه السلام) روایت شده: «اگر نبش قبر برای شما ممکن بود (و علت مرگ ها را می فهمیدید) برای شما آشکار می شد که علت بیشتر مرگ ها چشم زخم است»؛ آیا این روایت صحت دارد؟ پاسخ:«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: لَوْ نُبِشَ‏ لَكُمْ...

بررسی مقام انسان کامل بودن معصومین(علیهم السلام)

پرسش:این مسأله که 14 معصوم (علیهم السلام) انسان های کامل هستند از لحاظ کلامی و روایی چگونه اثبات می شود؟ و این که انسان کامل چه مقامی در مقایسه با پیامبر و شهدا و سایرین دارد؟ پاسخ:از منظر عرفای مسلمان، مصداق اصیل انسان کامل در این عالم، انبیاء و اولیاء الهی می باشند، که اکمل و اتم آنها، پیامبر...

سماع موتی مستلزم علم غیب است!

پرسش: چگونه می توان قائل به شنوایی اموات بود در حالی که از نصوص دینی نه تنها چنین امری استفاده نشده؛ بلکه پذیرش آن نیز به معنای اطلاع از غیب است؟ پاسخ:در پاسخ به این سؤال می بایست به نکاتی توجه نمود:1) بر اساس آیات قرآن کریم فرا سوی حیات مادی انسان حیات برزخی قرار داشته و انسان با مرگ...