محتوای منتشر کلام و عقاید

 • چگونه روح غیر مادی با بدن مادی ارتباط دارد؟

  پرسش: نظر به اینکه مرکز خود آگاهی انسان در مغز می باشد و مغز عضو مادی و روح بعد غیر مادی انسان می باشد:چگونه روح غیر مادی میتواند با مغز مادی انسان ارتباط برقرار می کند؟پاسخ:باسلام و عرض ادبسوالی که مطرح شد از جمله مباحث مهم در نفس شناسی فلسفی است که از دیرباز تاکنون محل مناقشات فلسفی بوده است.هر...
 • آیا معلول خود علت می شود؟

  پرسش: می خواستم بدونم، وقتی پدیده ای، معلول یک علت است، لاجرم و قطع به یقین خودش علت معلول و پدیده ای می وشود؟یا ممکن است که معلولی پدید بیاید و آن معلول دیگر علت معلولی نشود؟ این را می شود بررسی کنید.ممنون.پاسخ:باسلام و ادبتسلسل مورد نظر فلاسفه و حکما در صورتی محال است که سه شرط داشته باشد.این سه...
 • آیا ممکن است بهشت ،تکراری وخسته کننده شود؟

  پرسشدر برخی نقل ها آمده کسانی که بدون تعصب بوده و دلشان به سمت تشیّع متمایل شده باشد در برزخ شیعه بودن را به آنها آموزش می دهند، اگر این روایات درست باشد چطور انسان در برزخ شیعه بودن را یاد میگیرد؟ مگر یاد گرفتن مخصوص این دنیا نیست؟ اصلا شیعه میشوند که چیکار کنند؟ بعد از مرگ که دیگر فرصت عمل نیست....
 • جنسیت انسان متعلق به جسم هست یا روح را هم شامل میشود؟

  پرسشجنسیت انسان متعلق به جسم هست یا روح را هم شامل میشود؟با توجه به اینکه افرادی هستند به آنها ترنس میگویند یعنی جسمشان دارای یک جنسیت هست ولی روحشان از جنسیت دیگر. با توجه به مجرد بودن روح انسان چگونه جنسیت به آن نسبت داده میشود؟ پاسخابتدا باید توجه کنید که روح مجرد از ماده است، و وقتی چیزی مجرد...
 • آیا خداوند اغراء به جهل میکند؟

  پرسشبا توجه به اینکه خداوند با تخم کبوتر و تار عنکبوت به دروغ به مشرکین فهماند که کسی در غار نیست، یا اینکه در قرآن فرمود ما جهان را در شش روز خلق کردیم، در حالی که لازم است مفسرین بیایند و بگویند منظور از این 6 روز، 6 مرحله است؛ آیا خداوند اغراء به جهل میکند؟پاسخبرای پاسخ به این سوال باید به چند...