محتوای منتشر کلام و عقاید

 • علت گسترش اسلام

  پرسش: ابزار ترویج دین دو چیز بیشتر نیست، یا شمشیر است، یا منطقی و عقلانی بودن آن دین؛ از آنجا که امروز عصر انتقال اطلاعات است و میشود یک اعتقاد را به همه مردم دنیا رساند، پس چرا هنوز بیشتر مردم مسلمان نیستند؟ آیا این نشان نمیدهد که عامل عمده انتخاب دین همان وراثت است مگر آنکه با شمشیر کسی را به...
 • چگونگی پیدایش وهابیت

  سؤال: تفکر وهابیت چگونه به وجود آمد و انگلستان در ایجاد آن چه نقشی ایفا نموده است؟ جواب: در قرن دوم هجری و بعد از ترویج نقل حدیث از سوی حاکمان اموی، گرایشی فکری شکل گرفت که اساس آن در توجه به ظواهر کتاب و سنت و پرهیز از هر گونه تحلیل عقلی در تفسیر معارف قرآن و سنت بود. از این گرایش با...
 • دنیای علّی و معلولی و صلح و سازش حیوانات در عصر ظهور

  پرسش: در برخی روایات از صلح و امنیت میان حیوانات اهلی و وحشی پس از ظهور سخن به میان آمده است. مگر نه این است که حیوانات وحشی ذات و اصلشان درنده خویی است؟ بنابراین آیا این روایات از نظر سندی دچار مشکل هستند؟ یا توجیه دیگری دارد؟ پاسخ: روایات متعددی در منابع مختلف در خصوص این موضوع وارد شده...
 • چگونه اثبات می شود که خداوند مکان ندارد؟

  پرسش: چرا میگویند خداوند مکان ندارد ؟ یعنی مثلا یک مکان خاصی در آسمان هفتم باشد که خدا آنجا باشد ؟ اشکال چنین تصوری چیست ؟ از نظر عقلی ثابت کنید. پاسخ: مطلبی که نوشتید، در بردارنده دو سوال مجزاست. نخست اینکه ایا خداوند مکان دارد؟ دوم اینکه آیا عرش مکان خداوند است؟ سوال نخست. چرا...
 • چرا احساس تکلیف نمی کنیم؟

  پرسش: چرا افرادی که روحیه انقلابی داشته، و از نظر مدیریت توانمند هستند خودشان را برای ورود به مجلس و سایر مراکز قدرت و تصمیم گیری آماده نمی کنند؟ چرا انسان های سالم و توانمند با تواضع بی جا و اینکه مسئولیتش سنگین است و قیامت باید پاسخگو باشیم میدان را برای انسان های ناکارآمد خالی کرده اند؟ آیا...