محتوای منتشر کلام و عقاید

 • جن وبیماری انسان

  پرسش:می خواستم بدانم که جن ها می توانند مریضی های انسان را برطرف کنند؟  پاسخ:اطلاعات ما در خصوص نوع عملکرد اجنه بسیار محدود است، عمده چیزی که در آیات و روایات وارد شده توان وسوسه و تحریک فکری از سوی ایشان است. با این حال از برخی آیات و روایات اینطور فهمیده می شود که اجنه توان بیمار کردن...
 • ولی فقیه در قرآن

  پرسش: ایا میشود یک اخوند یا عالم دین به درجه ولایت بر مردم برسد در حالی که در قرآن آمده که ولایت از آن خدا وپیامبر و آن کسانی که در حالت رکوع زکات میدهندکه مقصود امیرالمومنیین است وبه طبع آن امامان دیگر هم شامل میشود  پاسخ:ولایت فقیه، یک مسئله فقهی است که در ادامه ولایت سیاسی و...
 • مقایسه اوضاع کشور با40 سال قبل

  پرسش:چرا اوضاع و شرایط الان کشور را با قبل از انقلاب (چهل سال پیش) مقایسه می کنید؟ یعنی اگر رژیم پهلوی و حکومت شاهنشاهی بود همین کارها را انجام نمی داد!؟ پاسخ:بعنوان مقدمه دو نکته حائز اهمیت است:1. علت و فایده مقایسه: یکی از روشهای معمول و منطقی بررسی وضعیت فعلی کشور با اوضاع قبل از انقلاب، از...
 • دلتنگی مرگان برای دنیا

  پرسش:آيا اموات و درگذشتگان هم دلشان براي اين دنيا و خانواده شان تنگ ميشود؟ پاسخ:بر اساس روایات دینی، ارتباط اموات و درگذشتگان با اهل و خانواده و دوستان در دنیا بطور کلی قطع نمی شود و در فرصت های مختلفی بسته به مقام و منزلتی که دارند دیدارهایی رخ می دهد. در همین رابطه ابابصیر از امام صادق (علیه...
 • دفاع خدا از کعبه

  پرسش:چرا در حمله سپاه  ابرهه به کعبه خدا از کعبه  دفاع کرد ولی در حمله سپاه ابوطاهر و یا حمله یزیدبا خانه کعبه بنظر میاد خدا کاری انجام نداد؟  پاسخ:بین حمله ابرهه به مکه با حمله سپاه ابوطاهر و یا یزید از چند جهت تفاوت وجود دارد: اول: زمان حمله و هدف از نابودی سپاه...