محتوای منتشر کلام و عقاید

 • پرستش

  پرستش خدا را برای خودش

  پرسش:چگونه امکان دارد من که محدودم و از همه بیشتر به خدا نیاز دارم، خدا را برای خودش بخواهم نه بهشت و جهنمش ؟پاسخ:برداشت اشتباه شما در این سوال آن جاست که گمان برده اید نیاز داشتن به خداوند متعال مانع از عبادت خدا برای خود اوست. خود مولا علی (علیه السلام) که به خداوند لحظه به لحظه نیازمند است و...
 • صفات مشترک خدا وانسان

  پرسش:وقتی از صفات خدا صحبت می‌کنیم آیا این صفات منطبق بر خدا هستند؟ مثلاً وقتی می‌گوییم خدا عزیز است احتمالا صفت عزیز بر خدا کاملاً منطبق است. درباره حکمت، صداقت، علم و ... هم شاید وضعیت مشابه باشد. اما درباره صفاتی همچون زیبایی و مهربانی و ... نمی توانیم بگوییم خداوند به همان معنایی که...
 • بی معنائی خداباوری از نظر پوزیتیویستها

  پرسش:اینکه پوزیتیویستها می گویند خداباوری بی معنا است؛ دقیقا به چه دلیلی است؟ منظورشون دقیقا چه چیزی است؟ یعنی یاوه گویی شده اینجا؟!  پاسخ:دوست عزیز برای پاسخ به این پرسش توجه شما را به این مطالب جلب می کنیم:  نکته اول: شرح پوزیتیویسم منطقی پوزیتیویسم منطقی احکام و عقاید ما را...
 • انگاره های اختیار و اراده در دوره های مختلف

  پرسش:انگاره های اختیار و اراده در دوره های مختلف چگونه بوده است؟ مستند و علمی توضیح بفرمایید.  پاسخ:دوست عزیزبا عنایت به این که رسالت تالار اسک دین، گفتگو از پرسشهای مشخص درباره موضوعات دینی است، بررسی پژوهشی مساله اختیار در تمامی دوره های مختلف، خارج از رسالت تالار است. با این حال، نکاتی...
 • نظر ابطال پذیرها در مورد باورهای دینی

  پرسش:بعد از پوزیتیویسم منطقی، ابطال پذیرها باورهای دینی رو بی معنا دانستند. آیا ابطال‎پذیری همین مدعا را دارد و از این جهت با پوزیتیویستها فرقی ندارد؟ تاثیر این نظر بر زبان دین چه بوده است؟ پاسخ:دوست عزیز، برای پاسخ به پرسش حاضر، توجه شما را به این نکات جلب می کنیم: نکته اول:...