محتوای منتشر کلام و عقاید

 • آيا انسان کامل در عالم عقل نیز مقید به جنسیتی خاص می‌باشد؟

  سؤال:چرا پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله) با برخورداری از تمام کمالات وجودی، جنسیت خاصی (مرد بودن) به ایشان اختصاص یافته است؟ آيا در عالم عقل نیز مقید به جنسیتی خاص می‌باشند؟پاسخ:در دنیا، هر نفس انسانی دارای بدن مختص به خویش است. این بدن بر اساس اراده‌ی تکوینی حق‌تعالی به آن نفس مختص گشته است. یا...
 • وجود جهان های موازی در آموزه های دینی ،قابل اثبات و یا رد است؟

  پرسش:وجود جهان های موازی در نظریات علمی به بیان های مختلفی ذکر شده است.سوال بنده از حضرت عالی این است که آیا وجود این چنین جهان هایی در موازات واقعیت در آموزه های دینی و یا احادیث و قرآن قابل اثبات و یا رد است؟در صورت امکان منابع معتبر در تایید یا رد این مسئله به بنده معرفی نمایید.پاسخ: جهان های...
 • چرا تسلسل در مورد خداوند محال نیست؟

  پرسش: در مباحث اثبات وجود خدا به این مساله بر میخوریم که تسلسل در کل جهان هستی محال است اما در خداوند محال نیست !یعنی خداوند میتواند بدون آغاز و پایان باشد اما جهان هستی نمیتواند .پاسخ:بطلان تسلسل به واسطه ادله عقلی و برهان های فلسفی است و همانطور که میدانید برهان عقلی و فلسفی، استثنا بردار نیست....
 • چرا ما نمیتوانیم جزئی از خداوند باشیم؟

  پرسش: چرا خداوند جزء ندارد و چرا ما نمیتوانیم جزئی از خداوند باشیم؟پاسخ:جزء نداشتن خداوند، محتوای یکی از اقسام توحید الهی است.این توحید با نام توحید ذات معروف است.توحیدی که به نام توحیدی احدی نیز نامبردار است.مراد از این نوع توحید آن است که خداوند متعال بسیط محض است و هیچگونه جزئی ندارد.بنابراین...
 • چرا نباید در مسئله اثبات خدا، تقلید کرد؟

  پرسش: سوال اینه که در مورد وجود یا عدم وجود خدا مطمئنا و مطمئنا ... آدمهای بسیار زیادی بودند و هستند که هم از من داناتر هستند هم قوه فکری بالاتری دارند و هم مدت زمان بیشتری رو رویه این مساله گذاشتند. بنابراین چرا در مساله وجود یا نفی خدا ما میتونیم تقلید کنیم.پاسخ:اینکه چرا نباید در این موارد تقلید...