پرسش و پاسخ های گروه اخلاق و عرفان

اخلاص در عمل

پرسش : چگونه می توان اخلاص در عمل داشت؟   پاسخ : برای دستیابی به اخلاص در امور حتی نسبت به دیگران باید به نقطه مقابل آن توجه نمود؛ نقطه مقابل اخلاص، ریا، خودنمایی و شهرت طلبی است که در آیات و روایات از آن مذمت شده و آن را عاملى براى بطلان اعمال و نشانه اى از نفاق ونوعى شرک...

پرهیزکاری

پرسش :منظور از پرهیزکاری چیست؟ پاسخ :پرهیزکاری در آموزه های دینی مرادف هایی چون تقوا و خداترسی دارد.تقوا در اصل از ماده وقایه به معنى نگهدارى یا خویشتن دارى است و به تعبیر دیگر یک نیروى کنترل درونى است که انسان را در برابر طغیان شهوات حفظ مى کند، و در واقع نقش ترمز نیرومندى را دارد که ماشین...

اعمالی که هم ثواب دارند و هم باعث آمرزش خطاها هستند

پرسش :چه کارها یاگناه اعمالی هستند که هم ثواب دارند و هم باعث آمرزش خطاها یا ان می شوند؟ پاسخ :هر عملی که باعث رضایت خدای حکیم باشد دارای اجر و پاداش است و به تعبیر قرآن: «ان الحسنات یذهبن السیئات» (۱)؛ هر کار خوبی کارهای زشت را از بین می برد. مثلا صلوات، خدمت به مردم به ویژه خدمت به...

چگونه می توان اخلاص در عمل داشت؟

پرسش :چگونه می توان اخلاص در عمل داشت؟پاسخ :برای دستیابی به اخلاص در امور حتی نسبت به دیگران باید به نقطه مقابل آن توجه نمود؛ نقطه مقابل اخلاص، ریا، خودنمایی و شهرت طلبی است که در آیات و روایات از آن مذمت شده و آن را عاملى براى بطلان اعمال و نشانه اى از نفاق ونوعى شرک به خدا دانسته اند.ریا گرفته...

منظور از پرهیزکاری چیست؟

پرسش :منظور از پرهیزکاری چیست؟پاسخ :پرهیزکاری در آموزه های دینی مرادف هایی چون تقوا و خداترسی دارد.تقوا در اصل از ماده وقایه به معنى نگهدارى یا خویشتن دارى است و به تعبیر دیگر یک نیروى کنترل درونى است که انسان را در برابر طغیان شهوات حفظ مى کند، و در واقع نقش ترمز نیرومندى را دارد که ماشین وجود...