پرسش و پاسخ های گروه اخلاق و عرفان

 • جدال و بحث های مذمت شده

  پرسش:گفته می شود بحث هایی مانند جدال بدون علم، گمراه کننده هستند. لطفا بفرمایید چه بحث هایی گمراه کننده هستند؟ پاسخ:بحث کردن و مجادله دو صورت دارد. یا برای رسیدن به حق و آگاهی ست که مجادله ی احسن نامیده می شود؛ و یا صرفا به منظور کوبیدن و تحقیر طرف مقابل انجام شده و جدال به باطل است. در منابع...
 • لوازم خداترس بودن

  پرسش:لازمه ی خداترس بودن چیست؟ پاسخ:ابتدا درباره خداترسی و مفاهیم معادل و مرتبط با آن در ادبیات دینی اندکی سخن بگوییم. خداترسی مفهومی است که در قرآن کریم با واژه هایی همچون خوف و خشیت بیان شده است. متعلق خشیت معمولا خداوند متعال قرار گرفته است در حالی که متعلق خوف یکی از افعال و شؤون خداوند...
 • نفرین مظلوم علیه ظالم

  پرسش:آیا نفرین یک مظلوم علیه ظالم روا است؟ و آیا نفرین کردن حق مسلم مظلوم است؟ خدا هنگامی که مظلومی نفرین می کند ناراحت می شود؟  آیا این مطلبی که خوانده ام حقیقت دارد که نفرین زیاد کردن، باعث می شود در قیامت جای ظالم و مظلوم عوض شود؟پاسخ:نفرین مظلوم بر ظالم  روا و جایز می باشد.الف:...
 • روش پیدا کردن عالم دینی دلسوز

  پرسش:در حدیث داریم که بخشی از روز خود را به آموختن علم و گوش دادن به نصیحت های عالمان دینی صرف کنید. می خواستم بدانم که مصداق این عالمان دینی کیستند و به چه کسانی باید اعتماد کرد و این که چگونه باید عالم دینی مورد اعتماد را تشخیص داد؟پاسخ:عالمان دینی دلسوز یا عالمان ربانی نشانه هایی دارند که در این...
 • روش پیدا کردن عالم دینی دلسوز

  پرسش:در حدیث داریم که بخشی از روز خود را به آموختن علم و گوش دادن به نصیحت های عالمان دینی صرف کنید. می خواستم بدانم که مصداق این عالمان دینی کیستند و به چه کسانی باید اعتماد کرد و این که چگونه باید عالم دینی مورد اعتماد را تشخیص داد؟پاسخ:عالمان دینی دلسوز یا عالمان ربانی نشانه هایی دارند که در این...