پرسش و پاسخ های گروه اخلاق و عرفان

 • چگونه برای گناهی که مرتکب شده ام جریمه قرار دهم؟

  پرسش: لطفا درباره محاسبه نفس به این چند سوال پاسخ دهید:الف: برای همه گناهانی که احیانا از انسان در یک روز سر زده است باید یک معاتبه در نظر گرفت و یا برای هر گناه یک معاتبه؟ مثلا من در یک روز نگاه حرام داشتم، غیبت کردم و در نماز هم کسل بودم. آیا برای همه اینها میتوان خواندن 10 رکعت نماز مستحبی در...
 • وظیفه ما در برابر کسانی که خداوند را به سخره گرفته و جوک می سازند چیست؟

  پرسش: چه عقوبتی در انتظار کسانی ست که خداوند را به سخره گرفته و جوک می سازند؟ و وظیفه مومنین در برابر این افراد چیست؟ برخی افراد از طرفی توهین و پرخاش می کنند، و از طرف دیگر به امور دینی و معنوی مثل نذری دادن و امثال اینها می پردازند. با این افراد چگونه برخورد کنیم؟پاسخ: در مورد مقدسات، خصوصا...
 • درمان هواپرستی چیست؟

  پرسش: درمان هواپرستی چیست؟ چطور می توان دچار عُجب در عبادت نشد؟پاسخ: هواپرستی و غرق شدن در لذت های دنیوی، در درجه اول ناشی از بی توجهی به لذت های حقیقی و غفلت از سعادت واقعی ست. مهمترین مسئله ای که انسان را به مسیر درست و رسیدن به سعادت کمک می کند، توجه به هدف و اساس خلقت است. انسان برای رسیدن به...
 • آیا فضائل و رذائل فطری هستند؟

  پرسش: آیا فضائل و رذائل فطری هستند و یا تابع مصالح فردی و اجتماعی به وجود می آیند؟پاسخ: پرسش شما دارای چند جنبه مختلف است و میتوان در قالب برداشت های متعدد آن را به سوالات مختلفی تقسیم نمود. برداشت اول: هستی شناسی فضائل و رذائلواقعیت حُسن و قبح اخلاقی چیست و منشا اعتبار و ارزش مفاهیم اخلاقی چیست؟...
 • آیا در مقابل توهین باید توهین کرد؟

  پرسش: یک فایل صوتی از استاد عباسی آپلود کردم. در این فایل آمده است تا جایی که طرف مقابل بحث منطقی و علمی میکند ما هم منطقی و علمی جواب میدهیم. اما اگر شروع به توهین و هرزه گویی کند باید با ادبیات خودش جواب داد. رعایت اخلاق در ارتباط با چنین افرادی آنها را جسورتر و بی ادب تر میکند. میخواستم سخنرانی...