پرسش و پاسخ های گروه علوم و معارف قرآن

 • نفقه نداشتن زن در ایام غیر حمل

  پرسش: با توجه به آیه 233 سوره بقره و آیه 6 سوره طلاق به نظر می رسد نفقه خوراک و پوشاک زن تنها در زمان بارداری واجب شده است و نفقه زن در قرآن مربوط به زمان حاملگی است، آیا قرآن به نفقه خوراک و پوشاک زن در ایام عادی اشاره کرده است؟   پاسخ: در پاسخ به این سوال توجه به چند...
 • مسجدالحرام قبله مسلمانان است یا کعبه؟

  پرسش: در سوره بقره آمده قبله شما مسجدالحرام است نه کعبه. گفته روی خود را به سوی مسجدالحرام کنید؛ پس چرا روی خود را به سمت کعبه می کنند و دور کعبه هم که نماز می خوانند، به سمت کعبه می ایستند نه مسجدالحرام؟     پاسخ:   «قَدْ نَرى‏ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي...
 • رد اتهام افترا به پیامبر در بیان آیه 8 سوره احقاف

  پرسش: در آیه 8 سوره احقاف برای اثبات ادعای نبوت پیامبر و الهی بودن قرآن، استدلال کرده که اگر من به دروغ، این قرآن را به خدا افترا می بستم لازم بود مرا رسوا کند و شما نمی توانید در برابر خدا از من دفاع کنید. هم چنین خدا را شاهد گرفته که او گواه و شاهد من است.  اما اشکال من این است که...
 • صحابه و تحریف قرآن

  پرسش: شیعیان عده ای از صحابه را اهل ضلال می دانند و در عین حال معتقدند قرآنی که این افراد جمع کردند (منظور یکپارچگی قرآن که در دوران عثمان اتفاق افتاد) تحریف نشده است. این دو عقیده با هم در تناقض اند؛ چرا که افرادی که در دیدگاه شیعیان، این قدر بدکار هستند، پس می توانستند قرآن را هم به...
 • خشم حضرت سلیمان بر هدهد

  پرسش: در قرآن آمده وقتی حضرت سلیمان با خبر شد هدهد غایب است بسیار خشمگین شد و گفت اگر بدون عذر غیبت کرده او را بسختی مجازات می کنم و سرش را می برم درسته خشم سلیمان بیهوده نبود ولی این قدر خشم و مجازات واقعا غیر انسانی و سخت گیرانه نیست؟ آن هم در برابر یک پرنده؟   پاسخ:...