پرسش و پاسخ های گروه علوم و معارف قرآن

 • معیارهای انجام دادن کار های خوب از دیدگاه قرآن

  پرسش: معیار های انجام دادن کار های خوب از دیدگاه قرآن چیست؟دستورات خداوند در این زمینه چیست؟ پاسخ:کار خوب از منظر قرآن کریم دو ویژگی عمده را باید دارا باشد :1. حسن فاعلی2. حسن فعلیدر یکی از آیات قرآن کریم هر دو شرط ذکر شده است:«...فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا...
 • مومن فاسق

  پرسش: من کنجکاوم که بدانم منظور از مومن فاسق کیست؟ آیا ما مومنانی که گناهانی انجام میدهیم فاسقیم؟ گناه باید به چه حدی برسد تا فرد را فاسق کند؟  پاسخ: صاحب کتاب «مفردات الفاظ القرآن» فسق را به معنای خارج شدن از حیطه شرع و عبور از محرمات و ممنوعات الهی معنا...
 • «نورا»اسمی قرآنی

  پرسش: می خواستم بپرسم اسم «نورا» جز اسامی قرآنی و مذهبی به شمار می آید؟   پاسخ: "نور" نامی قرآنی به معنی روشنی و ضد ظلمت است و در برخی موارد به قرآن کریم نیز" نور" اطلاق شده است منتها این نام قرآنی زمانی که منصوب می شود با تنوین نصب (اََ) همراه شده و...
 • اختلاف در تفسیرها

  پرسش:من می توانم برای جمله «بابا آب داد؛ مادر نان پخت» تفسیرهای بسیاری ارائه بدهم. آیا تفسیرهای قرآنی نیز به همین شیوه نیست؟ در صورتی که گاهی ما به آن ها مانند اعجاز نگاه می کنیم زیرا قرآن را معجزه می دانیم! آیا اگر من بگویم این دو جمله را فرشته ای به من وحی کرده است، کسی می تواند آن را...
 • کشتن کافران

  پرسش:با توجه به آیه 5 سوره توبه، که در باره کشتن کافران است، چرا باید کسی که عقیده ما را قبول ندارد، به مرگ تهدید کنیم؟ این کافران چه کسانی هستند؟ آیا آیه به همه کافران اشاره دارد یعنی حتی آنانی که آسیبی به مسلمانان نمی رسانند؟  پاسخ:با ترسیم و معرفی فضای نزول آیات ابتدایی سوره توبه، خیلی...