پرسش و پاسخ های گروه علوم و معارف قرآن

 • چرا نوجوان به دنبال خداشناسی برود؟

  پرسش:چرا اصلا باید یک نوجوان به دنبال خداشناسی برود و برای خود اثبات کند که خدایی وجود دارد؟  پاسخ:وقتی که انسان از دوران کودکی گذر می کند و به ایام نوجوانی و جوانی وارد می شود؛ یک نوع بلوغ فکری و اجتماعی برای او رخ می دهد و به عبارتی؛ پا در دوران کمال می گذارد. در همین ایام است که به خاطر...
 • نظر اسلام در مورد دنیا وکسب ثروت

  پرسش:اسلام کدام یک از این دو نظر را قبول دارد: 1- ما فقط برای گناه نکردن و اطاعت از خدا به این دنیا آمدیم و نباید زیاد به این دنیا اهمیت بدیم و پیشرفت در این دنیا نباید چشم ما را بگیرد و ما را متوجه خودش سازد. 2- مومن واقعی هم در این دنیا و هم در اخرت سعادتمند هست و می توان با زندگی مومنانه شاد بود...
 • آیا نگاه منفعت طلبانه انسان در خداشناسی تاثیر دارد؟

  پرسش:آِیا درست هست که انسان نگاه منفعت طلبانه در هنگام خداشناسی داشته باشد؟ اصلا چرا انسان باید به دنبال منفعت خودش باشد؟آِیا در مسیر حق بودن تعارضی با منفعت طلبی حداکثری ندارد؟ استاد پناهیان می گفتند: "بر خلاف دین هراسی هایی که می شود منفعت حداکثری انسان در دین است."حتی شهادت به عنوان...
 • محدود اطاعت از پدر ومادر کافر

  پرسش:در یک سخنرانی گوش میدادم که  به  پدر و مادر محبت و احترام و اطاعت کنید حتی کافر باشند.... اما بنده در حدیثی خوانده بودم پدر و مادر را اطاعت و محبت کنید الا کافر یعنی که دیگر اطاعت نکنید. تناقض این دو جمله در چیست؟ پاسخ:بین اطاعت و احترام به والدین فرق است.احترام به والدین همیشه...
 • اشکال در دلالت آیه 24 سوره نساء بر ازدواج موقت

  پرسش:در خصوص دلالت آیه 24 سوره نساء بر ازدواج موقت، با توجه به این که «استمتاع» در آیات قرآن به معنای هر گونه بهره بردن به کار رفته است، نه خصوص متعه؛ و همچنین اینکه واژه «اجور» به معنای مهریه نیز به کار رفته است؛ و همچنین تعبیر «به» که باعث شده بین «...