قرآن در دو جا، یکی در سوره مائده آیه 5«...و لا متخذات اخدان...» و دیگری در سوره نساء آیه 25 «...وَلاَ مُتَّخِذِی أَخْدَانٍ» زنان و مردان را از داشتن روابط دوستانه با جنس مخالف بر حذر داشته است و آن را مورد مذمت قرار داده است.

سؤال:
قرآن در دو جا، یکی در سوره مائده آیه 5 «...و لا متخذات اخدان...» و دیگری در سوره نساء آیه 25 «...وَلاَ مُتَّخِذِی أَخْدَانٍ»
زنان و مردان را از داشتن روابط دوستانه با جنس مخالف بر حذر داشته است و آن را مورد مذمت قرار داده است.

پاسخ:
اینکه نداشتن ارتباط پنهانی یکی از ملاک های انتخاب همسر از منظر قرآن است درست است؛ منتها نمی توان گفت تنها ملاک از نظر قرآن همین است؛ چون قرآن کریم علاوه بر این، ایمان؛ تقوا و ... را هم برای ازدواج لازم دانسته است. بعلاوه اینکه ائمه معصومین علیهم السلام نیز در روایات به مسائل دیگری همچون مسائل فرهنگی؛ اجتماعی؛ اخلاقی و ... هم اشاره شده است.
البته آنچه که این آیه به آن اشاره دارد صرف رابطه پنهانی نیست؛ بلکه مربوط به باوری است که در دوره جاهلیت مرسوم بوده است. از این عباس نقل شده است که در دوره جاهلیت قومی بوده است که زنای آشکار را حرام و زنای پنهان را حلال می دانسته اند. سپس خداوند آنها را از هر گونه زنا؛ چه پنهان و چه آشکار نهی کرد. لذا می توان گفت منظور از آیه «غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ» غیر زانی بودن است؛ چه زنای آشکار و چه زنای پنهان. روي عن ابن عباس أنه قال كان قوم في الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا و يستحلون ما خفي منه فنهى الله عن الزنا سرا و جهرا فعلى هذا يكون المراد بقوله «غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ» غير زانيات لا سرا و لا جهرا (1)
البته این به معنای این نیست که ازدواج با کسی که اهل دوستی با جنس مخالف است درست و بی اشکال است؛ چون چنین فردی حتی اگر مصداق آیه مذکور هم نباشد، مصداق فرد بی ایمان خواهد بود که قطعا از ازدواج با او نهی شده است؛ مگر اینکه توبه کرده باشد. منتها قرینه آیه مذکور ناظر بر این است که منظور از دوستی پنهان، زنای پنهان است.

منابع:
(1) مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج‏3، ص: 55 ذیل آیه 25 سوره مبارکه نساء

http://www.askdin.com/thread46351.html#post632849