علوم و معارف قرآن

علوم و معارف قرآن

چرا قرآن بر ابراهیمی بودن ،دین اسلام تاکید و اصرار دارد؟

شهر جواب ـدر قرآن چندین بار به پیامبر(صلی الله علیه و آله) تاکید شده که بگو ما بر آئین ابراهیم(علیه السلام) هستیم. مگر موسی و عیسی (علیهما السلام ) پیامبر خدا نبودند؟ پس چرا نمیگوییم بر آیین این ها هستیم؟ چرا اینقدر بر آیین ابراهیم (ع) تاکید شده است؟
 

در آیات قرآن شرط قبولی اعمال چیست؟؟

شهر جواب ـخداوند در آیه های مختلف از قرآن میفرمایند که اعمال کافران تباه میشود :
کسانى که پاداش دنیوى بخواهند، (و از پاداش اخروى غافل باشند، در اشتباهند. زیرا) پاداش دنیا و آخرت نزد خداست. و خداوند، شنوا و بیناست.(نساء/134)
به تو و همه پیامبران پیشین وحى شده که اگر مشرک شوى، تمام اعمالت تباه مى شود و از زیانکاران خواهى بود.(زمر/65)
خداوند در آیه ای دیگر میفرمایند،هر کسی هر عملی داشته باشد در موردش بحق داوری و به کسی ستم نمیشود...
و به هرکس آنچه انجام داده است بى کم و کاست داده مى شود. و او نسبت به آنچه انجام مى دادند از همه آگاهتر است.(زمر/70)
این آیات چگونه با هم قابل جمع هستند؟وشرط قبولی اعمال چیست؟؟

چرا «بسم الله الرحمن الرحیم» در قرآن بعنوان آیه مستقل حساب نشده است؟

شهر جواب ـچرا «بسم الله الرحمن الرحیم» در قرآن آمده ولی بعنوان آیه مستقل حساب نشده است؟ اگر قرار است حساب نشود چرا نوشته شده است؟

چرا با وجود چند خدا، لزوما نظم جهان باید بهم بخورد؟

شهر جواب ـدر آیه «لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا» فرض شده که اگر خدایانی باشند زمین و آسمان به فساد کشیده می شدند. چرا با وجود چند معبود لزوما نظم باید بهم بخورد؟ ممکن است معبودها با هم هماهنگ باشند و اختلاف شان فقط در تعددشان باشد؟