پرسش و پاسخ های گروه فقه و احکام شرعی

غسل جنابت به چه صورت هست ؟درچه مواردی بایدانجام داد؟

با سلاماز دو راه جنابت حاصل می شود:۱) نزدیکی و آمیزش جنسی و دخول، اگرچه منی بیرون نیاید.۲) بیرون آمدن منی، (حتی بدون دخول) چه در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت، با اختیار باشد یا بی اختیار. [۱]طبق نظر اکثر فقها رطوبتی که از زنها خارج می شود، اگر همراه با شهوت (در حد...

اگر دو غسل واجب بر عهده فرد باشد، آیا ترتیب انجام غسل مهم است؟

در بیان حکمِ انجام چند غسل همزمان، نکات زیبایی را مراجع عظام بیان فرموده اند که باید دقت لازم را برای صحت غسل هایمان داشته باشیم:انجام یک غسل با نیت چند غسل:۱ - کسی که چند غسل واجب بر او واجب است، می‌تواند به نیّت همه آنها یک غسل به جا آورد یعنی همه را نیت کند و یک غسل انجام دهد، یا آنها را جدا جدا...

آیا در ایام بارداری میتوان نماز را نشسته خواند؟

تا انسان مى ‏تواند ایستاده نماز بخواند، نباید بنشیند مثلًا كسى كه در موقع ایستادن، بدنش حركت مى ‏كند یا مجبور است به چیزى تكیه دهد، یا بدنش را كج كند  (یا خم شود یا پاها را بیشتر از معمول گشاد بگذارد (باید به هر طور كه مى ‏تواند ایستاده نماز بخواند ولى اگر به هیچ قسم حتى مثل حال ركوع هم نتواند...

حکم حرف زدن عمدی در نماز چیست؟

سخن گفتن عمدی، نماز را باطل می کند.آیت الله خامنه ای: اگر در نماز به عمد حرف بزند، حتی اگر یک کلمه باشد، نماز باطل است. [۱]آیت الله سیستانی: از مبطلات نماز آن است که به عمد حرف بزند، هر چند به کلمه ای که یک حرف داشته باشد (اگر آن حرف فهماننده معنای خودش باشد) مثل «قِ» که در زبان عربی به معنای این...

آیا حرکت بدن هنگام نماز، اشکال دارد؟

نمازگزار موقعی که برای تکبیرة الاحرام یا قرائت ایستاده است، با توجه و به طور عمدی نباید به طرفی خم شود و باید [۱] بدن را حرکت ندهد [۲] و به جایی تکیه نکند؛ اما اگر از روی ناچاری این کار را انجام دهد یا در حال خم شدن برای رکوع پاها را حرکت دهد، اشکال ندارد. [۳]پی نوشت:[۱]. سیستانی: بنابر احتیاط لازم...