پرسش و پاسخ های گروه فقه و احکام شرعی

 • فقه استدلالی چیست؟

  پرسش:  فقه استدلالی چیست؟ ایا ما در فقه برای تمام احکام استدلال داریم یا اینکه برخی احکام تعبدی هستند؟ فقه استدلالی در کدام رشته های دانشگاهی تدریس می شود؟ پاسخ:  فقه استدلالی و فقه فتوایی:  فقه استدلالی در برابر فقه فتوایی است. در کتب فقه فتوایی (مانند رساله های عملیه)...
 • چرا نماز کفاره ندارد؟

  پرسش:چرا روزه کفاره دارد ولی نماز ندارد بعلاوه چرا نماز در هر شرایطی باید خوانده شود ولی بیمار نباید روزه بگیرد؟ پاسخ:در پاسخ، به نکاتی اشاره می کنیم: اولاً برخی از موضوعات در دین، تعبّدی بوده و قیاس و استدلال عقلی در آنها، جایگاه چندانی ندارد. مسئله مورد پرسش نیز از جمله آنها است. بی شک،...
 • فلسفه ترتیب شستن سمت راست و چپ در غسل چیست؟

  پرسش:برخی می گویند از آنجا که مردم دوران جاهلیت کثیف بوده و حمام نمی رفتند پیامبر غسل را به این علت واجب کرد تا به این بهانه حمام کنند. به این اشخاص چه پاسخی باید داد؟ فلسفه ترتیب شستن سمت راست و چپ در غسل چیست؟  پاسخ:در این خصوص باید به دو نکته توجه بفرمایید:نکته اول:اینکه علت وجوب غسل به...
 • چرا دیات، منحصر در شش مورد (شتر، گوسفند، دینار و ...) است؟

  پرسش:چرا دیات، منحصر در شش مورد (شتر، گوسفند، دینار و ...) است؟ مستند فقهی و فتوایی آن چیست؟ آیا این موارد از باب مثال است و امام، قانونگذار یا ... می تواند چیزهای دیگری هم به عنوان دیه تعیین کند؟  پاسخ:1. تشریع اصل دیه:مستند قرآنی در تشریع اصل دیه، آیه 92 سوره نساء است[1]. شریعت دیه را برای...
 • چرا دین اسلام به تعبد ،تاکید کرده است؟

  پرسش:چرا دین اسلام اینقدر به تعبد و مصلحتی که در آن نهفته شده، تاکید کرده است؟پاسخ:خداوند کامل مطلق است و به همین جهت، نیازی به هیچ کسی یا چیزی ندارد. اگر خداوند هدف از خلق انسان را عبادت معرفی کرده است و یا مکررا ما را به اطاعت و عبادت فرا می خواند و به این مهم تاکید می ورزد، از این جهت است که در...