پرسش و پاسخ های گروه فقه و احکام شرعی

نیازبه تقلید در امور دینی

پرسش:آیا انسان در این عصر نیز نیاز به تقلید دارد؟ پاسخ:یکی از ویژگی های عصر جدید پیشرفت بسیار گسترده علوم است. این ویژگی سبب تخصص گرایی و انشعاب گسترده رشته های علمی شده است. یعنی اگر در زمانی کسی مانند ابن سینا می توانست کتابی گسترده در رشته های متعدد بنگارد و مطالب جدید علوم مختلف را مطرح...

ترشح آب نجس

پرسش :اگر در جایی مثل حمام که کف آن مرطوب است ، قسمتی از کف نجس شده باشد و مقداری آب در قسمتی که پاک است بریزد و قطراتی از آن به بدن انسان برخورد کند ، بدن شخص نجس می شود؟پاسخ :طبق نظر همه مراجع : در فرض سؤال موجب نجاست بدن نمی شود.

جوشاندن سرکه انگور

پرسش :آیا جوشاندن سرکه انگور باعث نجس شدن سرکه میشود؟پاسخ :طبق نظر همه مراجع : جوشاندن سرکه موجب نجاست نیست و خوردن آن هم اشکالی ندارد.

نحوه مصرف پول کفاره روزه

پرسش:آیا با پول کفاره میشود ماکارانی و برنج خرید؟ پاسخ :طبق نظر همه مراجع: اگر برای کفاره، پول نان و گندم حساب کرده نمی شود با آن، جنس دیگر مثل برنج یا ماکارانی خرید.

واگذاری کلیپ های آموزشی به دیگران

پرسش :آیا کلیپ های آموزشی که توسط کسی خریده میشه و شخصی که فروخته گفته که اگر این کلیپ ها را به دیگری بدهی از لحاظ شرعی مشکل داره، واقعا شخص دیگه ای ببینه گناه داره؟مگه ما در برابر چیزی که خریدیم و پولشو دادیم اختیار نداریم؟ پاسخ :طبق نظر همه مراجع: اگر در زمان فروش شرط کرده است و شما پذیرفته...