پرسش و پاسخ های گروه فقه و احکام شرعی

 • چرا درآمدزایی از سایتهای کلیکی صحیح و مشروع نیست؟

  پرسش:چرا درآمد کاربر از سایتهای کلیکی، مشروط به آن است که تحت عنوان هدیه باشد؟ در حالی که صاحبان اکثر این سایت ها مسلمان نیستند و لزومی ندارد که با قوانین ما کار و تجارت کنند.پاسخ:درآمد در برابر کار:هر گونه کسب درآمدی باید در برابر انجام کار یا خدمات معقول و عرفی باشد.(1) برخی سایتها، -گاهی به صورت...
 • نظر اسلام در مورد تولید گیاهان یا موجودات تراریخته

  پرسش: تولید گیاهان یا موجودات تراریخته با آیه " لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ" (روم 30)، چه نسبتی دارد؟ پاسخ:ارتباط آیه «لا تبدیل لخلق الله» با تحقیقات علمی:آیه شریفه، در رابطه با فطرت الهی انسان است که قابل تغییر نیست و به معنای نهی از تحقیقات علمی مانند مهندسی ژنتیک و تحقیقاتی چون تراریخت، نمی...
 • چرا تشخیص موضوعات بر عهده مکلف است؟

  سوال:چرا تشخیص موضوعات بر عهده مکلف است؟پاسخ:1. حکم و موضوع:اوامر و دستورات فقهی، از دو بخش موضوع و حکم تشکیل شده است. مثلا در عبارت «الکل صنعتی، پاک است»، «الکل صنعتی» موضوع، و «طهارت»، حکم آن است. مجتهد بر اساس منابع دینی باید حکم الکل صنعتی را استنباط کند و تشخیص دهد که پاک است یا نجس. پس از...
 • دلیل و حکمت وضو چیست؟

  پرسش:اگر بعد از شستن دست چپ و پیش از انجام مسح آب خارج از آب وضو روی کف دست ها بریزد، مسح کشیدن با آن آب باطل است و باید با قسمتی از کف دست که آب خارج از وضو نرسیده است مسح بکشید. همچنین اگر آب غیر وضو به محل مسح بریزد باید ابتدا آن را خشک کرد و بعد مسح کشید. این دو حکم بر اساس کدام آیه یا حدیث است...
 • آیا فلسفه ریش گذاشتن عدم تشبّه به غیر مسلمانان است؟

  سوال: در روایات متعددی از پیامبر(صلی الله علیه و آله) فلسفه ریش گذاشتن مسلمانان عدم تشبّه آنها به غیر مسلمانان از جمله یهود و مجوس بیان شده است، در حالی که طبق آثار و مجسمه های سنگی و سکه های مربوط به آن دوران، این اقوام هم ریش داشته اند. پاسخ:در چند روایت به این مسئله اشاره شده است، به عنوان...