پرسش و پاسخ های گروه علوم و معارف قرآن

نهی مردان از دوستگیری پنهانی

پرسش: در آیه 25 سوره نساء "متخذات اخدان" برای مردی است که قصدازدواج دارد اما حرمت آن به طورمطلق منظورنیست لطفا در این مورد توضیح دهید. پاسخ:در آیه 25 سوره مبارکه نساء بیان نشده که شما(مردان) دوست گیران پنهانی نباشید بلکه تعبیر «مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ» یعنی آن کنیزانی که...

در باره حدیث «نحن اسماء الله...»

پرسش:در باره حدیث «نحن اسماء الله...» توضیح دهید. پاسخ:خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: «وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى‏ فَادْعُوهُ بِها»؛ و براى خدا، نام هاى نيک است؛ خدا را به آن (نام ها) بخوانيد!(1) بیان تفسیریمنظور از «اسماء حسنى»...

تطابق فرهنگ گفتاری قرآن با فرهنگ بومی و اقوام

پرسش:در باره تطابق فرهنگ گفتاری قرآن با فرهنگ بومی و اقوام و ضرب المثل ها، در برخی سایت ها فقط به چند آیه اشاره کرده و حرفی از کتاب نزده اند. شما می توانید در این زمینه کتاب معرفی کنید؟ پاسخ: اگر می خواهید در باره زبان قرآن و فرهنگ زمان نزول و...، تحقیق علمی داشته باشید می توانید به...

چگونه کید شیطان ضعیف است؟

پرسش:خدا می گوید مکر شیطان ضعیف است؛ پس بیچاره انسانی که با این حال در دامش افتاده است. فکرمی کنید این که خدا می گوید شیطان ضعیف است، برای انسان ها است؟ و این که می گوید از شیاطین جن و انس به خدا پناه ببریم همین افراد هستند؟ پاسخ:کید شیطان و شیطانیان، بزرگ است؛ به این آیات توجه فرمایید: ...

آیا حوا حضرت آدم را اغوا کرد؟

پرسش: چرا "حوا" خودش به سمت درخت نرفت؟آیا "حوا "دوست داشت درد دل حضرت آدم را بشنود؟ یا اینکه آن کاری که می گوید را آدم انجام دهد؟پاسخ: بر اساس نص صریح قرآن کریم، در جریان اخراج آدم و حوا از بهشت، اغواگر، شیطان بوده و مستقیما هر دو نفر (آدم و حوا) را اغوا نموده و هر دوی آنان نیز...