پرسش و پاسخ های گروه علوم و معارف قرآن

 • چرا خدا مانند پادشاهان برتخت عرش استیلا یافت؟

  پرسش: باتوجه به"لیس کمثله شی"چراخدامانندپادشاهان برتخت عرش استیلایافت؟ پاسخ: واژگانی که انسانها برای بیان معانی مورد نظرشان وضع کرده اند محدود است و در بسیاری از موارد و بویژه برای انتقال مفاهیم والا و عالی، گویا نیستند ونمی تواند بیانگر عظمت خداوند یا مخلوقات الهی باشد. از طرفی هم به دلیل...
 • اعجاز قران از نظر خود قران چیست؟

  پرسش:اعجاز قران از نظر خود قران چیست؟و اینکه قران خودرا از چه نظر از بقیه ی کتاب ها بالاتر می داند؟ پاسخ :قرآن کریم، جن و انس را به مبارزه طلبید تا اگر کسانی خیال می کنند قرآن کریم، ساخته و پرداخته پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) است مانند آن بیاورند، به تصریح قرآن کریم، این قرآن کتابی است...
 • بدون دانستن معنای حروف مقطعه چگونه قرآن را تفسیر کنیم؟

  پرسش:با توجه به این که معنی نهایی و قطعی حروف مقطعه معلوم نشده است بنابراین ما دیگر نمی توانیم سایر آیات را تفسیر و معنا کنیم چون قرآن ناسخ و منسوخ و مقید و مطلق دارد و حروف مقطعه ممکن است ناسخ یا مقید سایر آیات باشد، تکلیف چیست؟ ما که به معنای دقیق حروف مقطعه پی نبرده ایم چگونه تفسیر قرآن به قرآن...
 • تعبیر "هلک" برای رحلت حضرت یوسف (ع)چیست؟

  پرسش :علت استفاده قرآن در سوره غافر آیه 34 از تعبیر "هلک" برای رحلت حضرت یوسف ( علیه السلام ) چیست ؟  پاسخ :در پاسخ این سئوال می توان گفت:ماده اصلي «هلک» در لغت به معناي عام مردن، خشکيدن گياهان، درهم شکستن و فرو افتادن و پرتگاه بين دو کوه است. راغب اصفهاني مي‌ گوید: هلاکت داراي چهار معناست: 1...
 • چرا تورات وانجیل تحریف شده اند ولی قرآن نشده است؟

  پرسش:در قرآن امده است که کلام خداوند را تغییر دهنده ای نیست، اما انجیل و تورات تحریف شده اند و اگر منظور خداوند تورات و انجیل باشند(چون انها هم کلام خداوند هستند) آیا تناقض پیش نمی آید؟  پاسخ:اگر منظور شما از کلام خدا را تغییر دهنده ای نیست آیه "انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون" (1)می...