پرسش و پاسخ های گروه علوم و معارف قرآن

 • به چه دلیل میگوئید تورات وانجیل تحریف شده اند؟

  پرسش:اگر تورات و انجیل تحریف شده اند و به هیچ وجه قابل استفاده نیستند و هر مسلمانی آنان را رد می کند پس چرا مدام در قرآن کریم خداوند این دو کتاب را بشدت تصدیق می کند و حتی مستقیم دستور می دهد که انسان زمانی ارزش پیدا می کند که به انجیل و تورات و قرآن عمل کند! اگر اکنون تحریف شده اند ....مگر تک تک...
 • معنای «لا اکراه فی الدین» چیست؟

  پرسش:گاهی یک امر واضح و روشن را به کسی می گویی بعد به شما می گویند «لا اکراه فی الدین» و ادعا می کنند هیچ کس نمی تواند آن ها را مجبور به انجام آن کار کند، مثلا بد حجابی، لباس های تن نما پوشیدن و...؛ می گویند هیچ کس حق ندارد به ما دستور دهد چون خدای شما گفته «لا اکراه فی الدین».سؤال: اگر «لا اکراه...
 • آیا می توان گفت: تعدد زوجات مورد رضای خداوند نبوده ؟

  پرسش:به نظر من در قرآن آیه ای پیدا نمی کنید که درباره ازدواج موقت چیزی گفته باشد، اگرچه آیه 24 سوره نساء را به این موضوع ربط داده اند اما حقیقتاً چنین مفهومی از آن برداشت نمی شود. ازدواج موقت در واقع از ناحیه احادیث و روایات به آیه 24 تحمیل شده است.هم چنین اگرچه آیه 4 سوره نساء تعدد زوجات را برای...
 • آیا در قرآن آیه ای در مورد برزخ وجود دارد؟

  پرسش:برزخ در قرآن نیست و به قرینه آیات (فرقان/53؛ الرحمن/20) که برای فاصله اندک بین آب شور و شیرین، تعبیر به برزخ می آورد، باید گفت فاصله مرگ تا قیامت بسیار اندک است و کسی که می میرد، مانند کسی است که خوابیده و گذر زمان را احساس نمی کند و برزخ در آیه 100 سوره مؤمنون، کنایه از فاصله کم و اندک است...
 • چرا شیطان با اینکه فرشتگان و بهشت رو دید، ،به خدا پشت کرد؟

  پرسش:چرا شیطان با اینکه هم کلام خدا بود، فرشتگان رو دید، بهشت رو دید، هزاران چیز ماورالطبیعه و غیرمادی که ما انسان ها نبینیم رو دید، به خدا پشت کرد و جهنم را به جان خرید؟ یعنی شیطان از قدرت خدا نمی ترسد که اینگونه انسان ها را می فریبد و خود را در جایگاه قعر جهنم قرار میدهد؟! پاسخ:پیش از پاسخ...