پرسش و پاسخ های گروه اخلاق و عرفان

 • منظور از سبک شمردن نماز چیست؟

  سوال: منظور از سبک شمردن نماز چیست؟ با توجه به این حدیث که"شفاعت ما به کسی که نماز را سبک بشمارد نمی رسد" آیا تاخیر انداختن نماز از اول وقت، مصداقِ سبک شمردن است؟چرا به نماز اینقدر اهمیت داده شده که کوتاهی کردن و سستی در آن، توبیخ حق تعالی را در پی دارد؟پاسخ:امام جعفر صادق (علیه السلام) در تفسیر...
 • برای رسیدن به تجرد باید چه کارهایی انجام دهیم؟

  سوالبرای رسیدن به مراتب عالی تجرد باید چه کارهایی انجام دهیم؟پاسخ:به عنوان مقدمه پاسخ به سوالتان لازم است تعریفی نسبت به سه مرتبه تجرد خیالی و تجرد عقلی و تجرد فوق عقلی داشته باشیم.اولین مرتبه تجرد، تجرد از ماده است که به آن تجرد برزخی یا خیالی می گویند. در این مرتبه نفس از حجاب ماده رهایی یافته و...
 • آیا ندیدن چیز ی از ماوراء مثل خواب،مکاشفه ، نشان از ضعف در دین است؟

  سوال:آیا ندیدن هیچ چیز از ماوراء مثل خواب،مکاشفه و امثال اینها نشان از ضعف در دین است و یا ممکن است کسی دارای مقامات بالا باشد اما این موضوعات برایش پیش نیاید؟پاسخ:در آموزه های دینی خوابها به سه قسم تقسیم می شوند. قسمتی از خواب ها عبارت است از افکار عادی یا اسرار نهانی انسان است که در خواب گاهی به...
 • کی گذشت کنیم و در عین حال مظلوم نباشیم؟

  پرسش:گاهی اوقات در زندگی صحنه هایی پیش می آید که کسی به ما بدی می کند، و از یک طرف در دین تاکید شده که نباید مظلوم قرار بگیریم و مظلوم بودن هم در حد ظالم بودن مذموم استو از طرفی به ما تاکید شده که اگر کسی به شما بدی کرد از کنارش بگذرید و آن فرد را به خدا واگذار کنید که خدا خودش بهترین منتقم است.حال...
 • هدف خدا از معرفی «کربلائی کاظم» به بشریت چه بوده است؟

  پرسش:در رابطه با جریان کربلایی کاظم1. چرا خداوند چنین موهبتی را به ایشان کرده است ...2. قرار هست با دانستن چنین موهبتی به چه چیزی برسیم؟3. چرا خدا چنین موهبتهایی رو بیشتر نصیب افرادی می کند که نه تحقیقی کردند ... نه عقلشان را به کار انداخته اند ... بلکه بیشتر به کسانی چنین موهبتهایی را عطا میکند که...