پرسش و پاسخ های گروه اخلاق و عرفان

 • ایا این تمثّل نشان دهنده شرک است؟

  سؤال:چند بار وقتی از عمق وجودم به خدا فکرمیکردم چهره شخصی که او را می‌شناختم در نزدم تداعی شدایا این تمثّل نشان دهنده رسوخ شرک در جان من است؟ پاسخ:خیر، این تمثل - تداعی خداوند به صورت شخصی خاص در نزد مخیله انسان- نشانه‌ی شرک نیست؛زیرا این حالت در برخی تمثلاتی که در عالم رؤیا رخ می‌دهد نیز اتفاق می‌...
 • در هفته چند روز با همکار خانم تنها هستم

  پرسش: در هفته چند روز من و همکارم که خانم جوانی است در دفتر محل کار تنها می شویم. من سعی میکنم در ارتباط با نامحرم حریم را حفظ کنم. اما در عین حال می ترسم این خلوت های طولانی مدت ختم به خیر نشود! برای اینکه این مدت به نحوی که رضایت خداوند را به دنبال داشته باشد، سپری شود چه راهکاری معرفی می کنید؟...
 • آیا هر وجودی کمال است؟

  سؤال:آیا هر وجودی کمال است؟ در صورتی که هر وجودی کمال است پس نقائص و شرور در عالم چگونه توجیه می‌شوند؟ پاسخ: بر اساس قاعده سنخیت میان علت وجود بخش با معلول آن - که از نتایج اصل علیت است- علت کامل تر از معلول خود است. به عبارت دیگر, علت وجود بخش، عین کمال وجودی‌ای را که به معلول بخشیده، در مرتبه ای...
 • چرا انسان همواره به یاد خدا نیست؟

  سؤال: چرا انسان همواره به یاد خدا نیست؟ پاسخ: دل انسان به هر سو که باشد یاد همان در دل قرار خواهد گرفت.این که چرا یاد خدا در دل ما دوام ندارد به دلیل قرار داشتن ما در عالمی است که واجد بیشترین کثرت و در نتیجه، بیشترین اشتغال‌زایی است. این در حالی است که موجودات عوالم بالاتر گرفتار چنین کثرتی نیستند...
 • ایراداتی بر شهود عرفانی

  سؤال: آیا اشاره به‌ فرضیه‌های ناظر به علوم طبیعی یا تجربی از سوی عارفان که تاریخ مصرف آن تمام شده و با اثبات علمی، خطای آن قطعیت یافته، موجب آن نیست تا همه شهودات عارفان از ارزش معرفت‌شناسانه ساقط شوند؟  پاسخ: گاهی اوقات عارفان در خلال سخنان خود به حیطه‌هایی از علوم حصولی وارد می‌شوند که به...