پرسش و پاسخ های گروه اخلاق و عرفان

 • یک خانم چطور می تواند به فیض شهادت نائل شود؟

  پرسش: من از دنیا خسته و دلگیر هستم و دوست دارم شهید شوم. به مسائل حاشیه ای کاری ندارم. می دانم که برای زن، خوب همسرداری اجر جهاد و شهادت را دارد، در عین حال دلم می خواهد به معنای واقعی شهید شده و از دنیا بروم. یک خانم چطور می تواند به فیض شهادت نائل شود؟ پاسخ: قبل از پاسخ به سوال، نیت پاک و...
 • آیا ریاضت در عرفان های شرقی مورد تایید اسلام است؟

  سؤال: آیا امور مطرح در عرفانهای شرقی چه آن نتایج و اهدافی که به عنوان قدرتهای فوق طبیعی از آن یاد می‌شود و چه ریاضتها و دستورالعملهایی که با تقویت روح، انسان را به آن نتایج خاص می‌رساند، از نظر اسلام مورد تأیید است؟ آيا انسان با روی آوردن به این مسائل، مشرک می‌شود؟  جواب: قدرتهای روحیِ به دست...
 • امکان انشاء موجودات در خارج از نفس توسط انسان

  سؤال: آیا انشاء نفس -خلق و ایجاد- و برقراری ارتباط روحی با افراد دیگر دارای تبعاتِ روحی- معنوی برای فردِ برقرارکننده‌ی ارتباط است؟  پاسخ: بر اساس مبنای صدرالمتألهین، نفس انسان مثال اعظم خداوند است و همچنان که خداوند وجود خارجی اشیاء را ایجاد می‌کند انسان نیز در باطن خود صورتی شبیه به صورت...
 • قیاس فرهنگ مردم ایران با سایر کشورها

  پرسش: قیاس فرهنگ مردم ایران با سایر کشورها از جمله کشورهای غربی، آن هم در دزدی و کم کاری و سایر مولفه های اقتصادی، یک قیاس نادرست است. مردم آنها، مردم خارق العاده یا عجیبی نیستند. آنها نیز اگر چنین شرایطی را سالها تجربه کنند، شاید به مراتب از ما بدتر شوند. عدم ثبات اقتصادی و فقر دلیل بسیاری از کم...
 • انسان در مسیر رسیدن به اخلاص آیا میتواند کاری برای خودش انجام دهد؟

  پرسش: گاهی اوقات نمی دانم کاری که انجام میدهم خالصانه است یا نه؟ مثلا برای آرامش روح و روانم شب ها زودتر میخوابم و از پدر و مادرم میخواهم مراعات کنند تا سر و صدا ایجاد نشود. آیا این کار که به نفع خودم هست با اخلاص منافاتی دارد؟ به طور کلی انسان در مسیر رسیدن به اخلاص آیا میتواند کاری برای خودش...