پرسش و پاسخ های گروه اخلاق و عرفان

 • دروغ و بد قولی در جامعه اسلامی

  پرسش: چرا در جامعه دروغ و بدقولی زیاد شده است؟ پاسخ:  گذشته از آمار دقیق میزان رواج دروغ در جامعه و ضمن اعتراف به وجود نسبی آن به بررسی عوامل آن میپردازیم: ضعف ایمان و اخلاق: ایمان به خداوند و تخلق به مکارم اخلاقی به تنهایی میتواند در هر شرایطی فرد را از دروغگویی حفظ کند....
 • آیا ممکن است کاری شرعی باشد اما اخلاقی نباشد؟

  پرسش:  آیا ممکن است کاری به لحاظ شرعی جایز باشد ولی به لحاظ اخلاقی جایز نباشد؟ اگر چنین است حالِ کسی که به بهانه جواز شرعی، بی‌اعتنا به عدم جواز اخلاقی شده، مرتکب آن عمل شود در پیشگاه خداوند چگونه است؟  پاسخ:  بله، ممکن است کاری به صورت کلی و بدون ملاحظه‌ی مقارنات و لوازمش...
 • درخواست کمک از فرشتگان و توسل به آنان

  پرسش: آیا درخواست کمک از فرشتگان و توسل به آنان صحیح است؟ و اگر صحیح نمی‌باشد چرا در قرآن از برخی از فرشتگان طلب دعای خیر شده است؟  پاسخ:  می‌توان فرشتگان را به عنوان عمّال خداوند در امور عالم معرفی کرد. برخی امور محول شده به آنان عبارتند از:  ۱- کارگردانی امور عالم:...
 • ذاتی بودن گناه و نقش توبه

  پرسش:  آیا گناه ذاتی است یا قراردادی و اعتباری؟ و در صورت ذاتی بودن، نقش توبه در از بین بردن آن چگونه است؟  پاسخ:  معنای پرسش از «ذاتی بودن یا اعتباری بودن گناه» را می‌توان در موارد زیر بر شمرد:  ۱- معنای ذاتی بودن گناه آن که گناه، ذاتا عدمی است و مقصود از اعتباری...
 • چرا حضرت زهرا (سلام الله علیها) از افراد دیگر درخواست کمک نمی کردند؟

  پرسش:  از زندگی حضرت زهرا (سلام الله علیها) اینگونه متوجه شده ام که ایشان از کسی هیچ درخواستی نمی کرد، و از زندگی برخی از علمای بزرگ هم همین را شنیده ام، چه از همسرشان و حتی از فرزندانشان، حتی برای خاموش کردن لامپ و گرفتن یک لیوان اب هم به کسی عرض حاجت نمي‌کردند؛ بلکه کار خود را شخصا خودْ...