پرسش و پاسخ های گروه اخلاق و عرفان

 • گناه عجب

  پرسش: در جایی دیدم که وقتی مومنی به عجب گرفتار می شود، خدا او را گرفتار گناه می کند تا عجب از بین برود. آیا این درست است؟   پاسخ: عجب عبارت است از اینکه آدمی خود را بزرگ شمارد، به جهت کمالی که در خود بیند؛ خواه آن کمال را داشته باشد یا نداشته باشد. و خود همچنان داند که دارد...
 • علل و تاثیرات بازگشت به اخلاق در جوامع غربی

  پرسش: در گذشته، اخلاق نقش عمده ای در انتظام جوامع داشته است، اما در دوران رنسانس و پس از آن، اخلاق و ارزش های اخلاقی به شدت زیر سوال رفت. با این همه در اواخر قرن بیستم نوعی بازگشت به اخلاق در جوامع به ویژه جوامع غربی به وجود آمده است. به نظر شما عوامل این بازگشت چیست و چه تاثیراتی بر جای...
 • فاش کردن راز و رفتن آبرو

  پرسش: من راز یکی از دوستانم را فاش کردم و بعد از فهمیدن گناهم پشیمان شده و توبه کردم. از آنجایی که این کار حق الناس غیر مالی ست و مطرح کردن آن با دوستم موجب کینه و دشمنی می شود، نمیدانم چکار کنم و چطور حلالیت بطلبم. آیا طلب مغفرت و انجام اعمال صالح برای دوستم کافی ست؟ و آیا می توانم برای...
 • چطور به خدا نزدیک شوم؟

  پرسش: چگونه به خداوند نزدیک شویم؟   پاسخ: هدفی که در منابع دینی برای انسان به تصویر کشیده شده است رسیدن به سعادت است. در قرآن کریم در آیات متعددی تعبیر «لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون‏؛ به این امید که رستگار شوید.»(1) آمده است. سعادت در ساده ترین تعبیر به معنای لذت و آرامش پایدار...
 • درک جایگاه نماز

  پرسش: آیا حقیقت نماز و درک خداوند با نماز ظاهری و حرکات و سکنات در آن گره خورده است؟ چرا با قبولی نماز، دیگر اعمال نیک انسان پذیرفته شده ولی بدون آن هیچ کار خیری از انسان پذیرفته نخواهد شد؟   چگونه می‌توان گفت کسی که نماز نمی‌خواند ولی در عوض توجه بیشتری به خدا داشته نسبت به...