محتوای منتشر کلام و عقاید

فلسفه رجعت امامان

پرسش: بعد ازاینکه امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) می‌آید و حکومت عدل الهی تشکیل می‌شود و جامعۀ آرمانی محقق می‌شود و هدف الهی در جهان حاکم می‌شود، چرا و چه لزومی دارد که امامان دیگر مثل امام علی(علیه السلام) و امام حسین(علیه السلام) بعد از امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) دوباره رجعت کنند و حکومت...

زندگی امام زمان،(علیه السلام) طبیعی یا ملکوتی

پرسش:در دوران غیبت؛ زندگی امام زمان(عج) عادی است یا ملکوتی و غیبی؟ پاسخ:تمام قرائن و شواهد نشان می‌دهد که زندگی حضرت مهدی(عج) در عالم ماده تحقق دارد. که در این جا به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم: ۱- تولد حضرت مهدی(عج):شیعه معتقد است که حضرت مهدی(عج) در سال ۲۵۵ متولد شده و افزون بر شیعیان،...

تعارض در کیفیت خلقت انسان

پرسش:خداوند درجایی از قرآن می‌فرمایند: از آب انسانی آفرید. درجایی دیگر می‌فرمایند: ما شمارا از خاک آفریدیم؛ و درجایی دیگر در رابطه با آفرینش حضرت آدم و حوا فرمودند آن‌ها را از گل ساختیم. علت این تفاوت چیست؟ پاسخ:در مورد مبدأ آفرینش انسان در قرآن کریم آیات متعدّدی وجود دارد که با نگاه اول به...

حکومت امام زمان (علیه السلام)

پرسش:چگونه امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) عدالت را در جهان بر پا می‌کند؟ پاسخ: با نظر به دوره‌های مختلف تاریخ اسلام، می‌بینیم که همه احکام اسلامی، آن‌گونه که تشریع شده، به اجرا درنیامده‌اند و چه بسا هوا و هوس‌های حاکمان و سوء استفاده از گزاره‌های دینی نیز بر این تاریکی و جهالت افزوده...

ایستادن هنگام شنیدن واژه «قائم»

پرسش: مستند روایی این مطلب که هنگام شنیدن کلمۀ قائم در دعای عهد و غیر آن باید بلند شویم و دست روی سر بگذاریم، کجاست؟ پاسخ:در بین شیعیان مرسوم است که هنگام نام برده شدن از امام مهدی علیه‌السلام با لقب «قائم»، به احترام حضرت می‌ایستند و دست راست خود را بر سر می‌نهند.به نظر می‌رسد كه مبنای این...