محتوای منتشر کلام و عقاید

 • معاد مثالی ،چگونه با برخی آیات سازگاری دارد؟

  پرسش: با توجه به اینکه عقیده داریم قرآن مسائل را در اوج بلاغت و سادگی بیان کرده و در او کژی و دعوت به جهل و گمراهی نیست، معاد مثالی مورد نظر جناب ملاصدرا(معادی که انشاء قوه خیال است) چگونه با برخی آیات سازگاری دارد؟پاسخ:پیش از پاسخ لازم است به این نکته توجه کنیم که برای فهم کلام خداوند باید اصولی...
 • آیا چندهمسری خلاف فطرت انسانی است؟

  پرسش: با توجه به اینکه خداوند ابتدا یک زن را برای یک مرد آفریده است، آیا نمی توان گفت که مدل اصلی خدا تک همسری است؟ و اگر اینطور است آیا اسلام خلاف این مدل دستور نداده است؟پاسخ:در این مورد، لازم است بدانیم اینکه مرد یک همسر داشته باشد یا نه، به خودی خود هیچ حکمی ندارد.این مانند آن میماند که بگوییم...
 • پیامبران الهی چگونه با ملائکه ارتباط برقرار میکرد؟

  سؤال:‌در جریان تعلیم اسمائی که حضرت آدم در ارتباط با ملائکه داشت،‌ چگونه می‌توان ارتباط حضرت آدم و ملائکه را که از دو سنخ می‌باشند (یکی مقید به بدن مادی و دیگری مجرد از ماده و عوارض مادی) توجیه کرد؟ پاسخ: اگر چه ساختار ظاهری خلقت حضرت آدم به صورت مادی بوده است و دارای جنبه بشری است اما این تعلق به...
 • سیره‌ی عقلا دقیقاً چه هست؟

  پرسش: سیره‌ی عقلا دقیقاً چه هست؟ عقلا را چگونه می‌توان تشخیص داد؟ ایا مفاهیمی عقلی هستند یا مصادیق خارجی مشخص دارند؟ سیره‌ی ایشان به سبک تجربی شناخته می‌شود یا به نحو عقلی؟پاسخ:در مورد سوالی که مطرح شد، لازم است چند بحث را از هم جدا کنیم.بحث اول اینکه در حیطه اعتقادات، چه میزان از باور را نیاز...
 • حسن وقبح ذاتی چگونه با قدرت واختیار خداوند قابل جمع است؟

  سؤال: بنابر نظر امامیه مبنی بر ذاتی بودن و عقلی بودن حسن و قبح اخلاقی افعال، چگونه می‌توان قدرت و اختیار خداوند را مطلق دانست؟ پاسخ: عدلیه، که قائل به ذاتی بودن و شرعی بودن حسن و قبح افعال اند، حسن و قبح را در حیطه‌ی افعال هر شخص عاقل – اعم از خداوند و مخلوقات- جاری می‌دانند. اما اشاعره، معتقد به...