محتوای منتشر کلام و عقاید

احکام دینی نسبی و یا مطلق اند؟

پرسش:مگر خداوند در قرآن نفرموده که " لا یکلف الله الا وسعها" پس آیا در حالی که وسع و توانایی انسان ها، شرایط و ژنتیک انسان ها با هم یکسان نیست، آیا درست است که از همه توقع و انتظارات یکسان داشته باشد؟ و اگر خدا انتظارات یکسانی از انسانها ندارد پس چرا در دین اعمال و عبادات یکسان...

ظلم تا کی ؟؟!!!

پرسش:وقتی خدا به حضرت موسی(علیه السلام) فرمود که پیش فرعون برود چرا که او دارد طغیان میکند، چرا حالا که آمریکا و صهیونیست و... دارند اینقدر بچه ها و زنان مظلوم رو میکشند، دستور به ظهور آقا نمیدهد؟ پاسخ:ظلم در تاریخ همیشه بوده و هست و خواهد بود، جبهه حق باید با...

استمرار زوجیت بعد از مرگ یکی از زوجین

پرسش:آیا مرگ سبب از بین رفتن پیوند زوجیت می شود؟ پس چرا برخی آثار آن مانند محرمیت باقی است و مثلا شوهر می تواند زن را غسل دهد اما برخی آثار عقد مانند حرمت ازدواج با خواهر زن، برداشته می شود؟پاسخ:برای تحقق هر عقدی، ارکان و پایه هایی وجود دارد و با از بین رفتن حقیقی یا قراردادی هر کدام از این مقومات...

تشکیک در براهین اثبات وجود خدا

پرسش:واجب الوجود وجود دارد ولی قطعا آن خدا نیست بلکه ماده است. واجب الوجود که کامل مطلق یا وجود محض است، باید بدیهی تر از هرچیز باشد، حتی بدیهی تر از (هستی)؛ یعنی همه انسان ها حتی دیوانگان به وجود خدا از شدت بداهت اعتراف کنند و هیچ کس حتی جرئت شک کردن در وجود او را نداشته باشد.اما وجود خدا بدیهی...

قرض به خدا و غنی بودن خدا

پرسش:می دانیم که خداوند غنی و بی نیاز است. با این وجود قرض دادن به خداوند در آیه «من ذا الذى یقرض الله قرضاً حسناً» به چه معنا است؟  پاسخ: هیچ منافاتی میان تعبیر به قرض دادن به خداوند و غنی مطلق بودن آن وجود ندارد. چراکه قرض دادن به خداوند به خاطر فقر و نیاز او نیست. بلکه...