محتوای منتشر کلام و عقاید

 • علم لدنی به جای عقل

  پرسش:چرا خدا به جای عقل، علم لدنی به انسان نداد؟  پاسخ:دوست عزیز برای پاسخ به این پرسش توجه شما را به این نکات جلب می کنیم: نکته اول: ابتدا بهتر است مقداری درباره علم لدنّی توضیحاتی ارائه کنیم.  علم لدنّی اصطلاحی قرآنی است که در سوره کهف به کار رفته است: «...
 • چگونه به معاد ایمان بیاوریم؟

  پرسشباتوجه به امکان انکارمعجزات پیامبران به دلیل عدم شهود حضرات پامبران یافرشتگان و...چگونه به معاد ایمان داشته باشیم؟  پاسخدوست عزیز، در باب «معاد» با دو مبحث روبرو هستیم:  یکی اصل اعتقاد به معاد، بدین معنا که سرای دیگری هست که هر کس در آنجا اعمالش حسابرسی می شود و...
 • وجود خارج از ذهن

  پرسش: برخی معتقد اند که ما آنچه میبینیم همه ساخته ذهن انسان است. انسان ها(و اطرافیانی) هم که با آنها معاشرت داریم، ساخته ذهن ما هستند(بنوعی، آدم های متکلمی را میسازیم که جواب مارا میدهند). چگونه میتوان وجود جهان خارج را اثبات کرد.   پاسخ:سوالی که مطرح کردید، ابهام دارد. جنبه...
 • محدودیت انسان در پیشرفت

  پرسش: انسان در این دنیا مادی وقت محدودی دارد و به همین جهت، به میزان محدودی پیشرفت می‌کنند. اینک سوال من این است که چه کسی این محدودیت را برای انسانها قرار داده است.   پاسخ:شما سوالی را مطرح کردید یک پیش فرض مهم داشت. فارغ از اینکه این غرض شما از سوال چه چیزی است و از...
 • منطق ادیان

  پرسش: ادیانی که همدیگر را قبول ندارند و پیروان آنان نیز که همدیگر را تخریب می‌کنند. پس چطور انتظار دارید که غیر دینداران به طرفداران ادیان و خود این ادیان احترام بگذارند.  پاسخ:مسئله احترام بین ادیان و پیروان ایشان، در قالب چند مسئله فرعی قابل طرح است و جدا نکردن این مسائل از هم موجب...