محتوای منتشر کلام و عقاید

 • عقل مربوط به روح است یا جسم انسان؟

  پرسش: با توجه به شباهت عالم خواب و عالم برزخ، انسان چگونه بدون جسم و چشم دنيوي در برزخ، قادر به ادراك در آن عالم خواهد بود؟ پاسخ: در برزخ نیز انسان دارای جسمی است که مدرکات جسمانی را با همان درک می کند. همانطور که در این دنیا با بدن مادی از طریق چشم این کار را انجام می داد در برزخ نیز بدن...
 • رابطه‌ی ایمان و عمل در فلسفه‌ی ملاصدرا

  پرسش:  ملاصدرا در کتاب اسرار الآیات می‌نویسد: «... فعل الصلاة و فعل الحج الذین هما عمدتا الاعمال البدنیه و الطاعات لیسا مثل الایمان و الیقین بالامور المذکوره،و قال المومنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه.هذا تعریف المومن و لم یدخل فی حده الا هذه المعارف الحقیقه لا شیئ من الاعمال....
 • امر بین الامرین و خواست خداوند

  پرسش: در امر بین الامرین چگونه اثبات می شود خواست خداوند در طول اراده انسان است ، چرا در عرض اراده ی انسان نیست ؟ در آیه 17 سوره انفال به نظر اراده خداوند در عرض اراده ی انسان است. و مورد مهم تر اینکه انسانی که گناه می کند و شقاوتمند می شود خداوند راضی است ؟ پاسخ: در مورد رابطه اراده انسان...
 • اعتراض به جایگاه زن و مرد

  پرسش: منشأ این که برخی از زنان و مردان به جایگاه و حقوق خویش در اسلام معترض هستند چیست؟ پاسخ: انسانیت انسان، و اشرف مخلوقات بودن انسان به روح اوست، و در این بُعد روحانی میان زن و مرد اختلافی نیست، پس مقایسه و برتری جنسیتی بین زن و مرد بر یکدیگر اساسا در چارچوب اسلام قابل طرح نیست، همانطور...
 • علم به آینده و اختیار

  پرسش: آیا پیش گویی از آینده بدون آنکه لازمانی باشیم و در آینده سیر کنیم.لزوما با اختیار در تعارض نیست؟؟؟ اگر نه.چگونه و از چه طریق این پیشگویی ها می توانند صورت پذیرند که تضاد و تعارضی با اختیار نداشته باشند.چگونه این پیشگویی ها می تواند صورت پذیرد؟ از چه راهی و روشی؟؟ می توانید نام ببرید؟؟؟...