محتوای منتشر کلام و عقاید

 • آیا جایگاه خداوند در آسمانهاست؟

  پرسشکسی که از دنیا می رود به بچه ها می گویند: "رفته به آسمان ها، پیش خدا" آیا با این بیان خداوند محدود نمیشود؟ و مگر نمی گویند خداوند دست ندارد پس چطور می گویند ما را با دست های خودش آفریده است؟ و مگر نمیگویند خداوند به هر چیز می گوید موجود باش، موجود میشود پس چطور از روح خودش به ما دمیده است؟...
 • لطفا شفا دادن ائمه اطهار(ع) را با دلیل منطقی اثبات نمایید

  پرسشلطفا شفا دادن ائمه اطهار(علیهم السلام) را با دلیل منطق محکم اثبات نمایید؛ و آیا ماجرای خود شفادهی و تلقین و خصوصا شفا دادن افلیج توسط فروید از همین سنخ است؟ یعنی با توجه به اینکه که تمام عالم سبب و مسبب است و امام هم از این قائده تخلف نمی کند پس ممکن است که بی دین ها هم به آن علل و اسباب برسند...
 • آیا "شیئت" همان "وجود" است؟

  پرسش: چند سوال در مورد رابطه شیء و وجود دارم:اصولاً "شیء" یعنی چه؟ آیا در "شیء" معنای جسمانی ملحوظ است؟ آیا هر چیزی که وجود دارد ، و هر چیزی که به تصور و خیال در آید ، "شیء" است؟ چه موجوداتی "شیئیت" دارند؟ فرق "شیء" با "موجود" چیست؟ آیا "شیئت" همان "وجود" است؟ اگر شیئت همان وجود است ، پس چرا "وجود...
 • پاسخ به شبهه آکل و مأکول چیست؟

  سؤال:پاسخ به شبهه آکل و مأکول بر طبق مبانی صدر‌المتألهین چیست؟پاسخ:بسم‌الله الرحمن الرحیممی‌توان گفت تاریخ پیدایش شبهه آکل و مأکول به یونان باستان باز میگردد.این شبهه بر کسانی وارد است که قائل به معاد جسمانی یا معاد جسمانی و روحانی می‌باشند و الا کسانی که فقط قائل به معاد روحانی اند، این شبهه به...
 • نهایت کمال و مقصد نهایی انسان‌ کامل کجاست؟

  سؤال:نهایت کمال و مقصد نهایی انسان‌های کامل (پیامبران و ائمه‌اطهار علیهم‌السلام) کجاست؟ و چه ارتباطی با بشریت آنان دارد؟ پاسخ: شناخت درجات نهایی انسان در کسب کمالات بدون شناخت هدف غایی و فلسفه‌ی آفرینش، شناختی ناقص خواهد بود. در حدیث قدسی معروف، هدف از آفرینش، حب خداوند به شناخته‌شدنش معرفی شده است...