محتوای منتشر کلام و عقاید

 • منحصر به فرد بودن معجزه

  پرسش:آیا منحصر به فرد بودن چیزی شرط لازم برای معجزه بودن آن چیز هست؟ مثلا میتوان گفت پدر من هم یک پیامبر بوده و معجزه‌ اش هم خود من هستم. اگر میتوانید شبیه من را بیاورید، و ادعای پدر من را رد کنید، در غیر این صورت این بحث تمام شده محسوب میشود.   پاسخ:منحصر به فرد بودن چیزی شرط...
 • مسئله اثباتی و مسئله ثبوتی

  پرسش: لطفا تفاوت بین مسئله اثباتی و مسئله ثبوتی را در فلسفه بیان بفرمایید.  پاسخ:احتمالا منظور شما از مسئله ثبوتی و اثباتی، تفاوتی است که بین مباحث ناظر به مقام ثبوت و ناظر به مقام اثبات مطرح میشود. اگر این مراد شماست، تفاوت بین مقام ثبوت و اثبات در این است: مقام ثبوت،...
 • ماهیت،تجلی وجود

  پرسش: ماهیت چگونه از وجود خلق شده، یا چگونه میگوییم ماهیت،تجلی وجود است؟  پاسخ:پیش ازپاسخ لازم است نکته ای را توضیح دهیم. ماهیت به دو صورت در لسان فلاسفه به کار رفته است. در یک اصطلاح، ماهیت عبارت است از ما یقال فی جواب ماهو. در این تلقی، ماهیت عبارتست از چیستی موجود و در نقطه...
 • وجود واقعی خدا

  پرسش:در این دنیای کثیف که هر کسی به زیر دستش ظلم می کند و مفهوم عدالت و خوبی از نظر هر کس با دیگری فرق دارد و به اسم مذهب سر همدیگر کلاه می گذارند و از یکدیگر سوء استفاده می کنند؛ پس این مذهب که خودش عامل ظلم و ستم و سوء استفاده هست، یک چیز ساختگی است. و خدایی که این مذهب معرفی می کند هم دروغین است...
 • عالم خارج از ذهن

  پرسش: در مورد اثبات عالم خارج، برخی معتقدند که پذیرش عالم خارج از ذهن، راه حل اثباتی و استدلالی ندارد. بلکه راه حل این مسئله این است که بتوانیم نقطه ای وجودی میان فاعل شناسا و هستی فراتر از ذهن را یافت که در آن نقطه اشتراک و تلاقی داشته باشند. این مسئله تنها در فضایی قابل فهم و پذیرش است که...