محتوای منتشر کلام و عقاید

 • تکفیری ها و سلفی ها با چه انگیزه ای دست به عملیات انتحاری می زنند؟

  سؤال: چگونه علاقه ی تکفیری ها و سلفی ها به فنا شدن در راه خدا (به خیال خودشون) بیشتر بوده و با چه انگیزه ای آنان دست به عملیات انتحاری می زنند؟جواب: گروههای سلفی تکفیری، همچون سایر جریانات سلفی گری، دارای اعتقادی مشترک بوده که این اعتقادات بستر لازم تکفیر و پس از آن کشتار سایر مسلمانان را به همراه...
 • علت فعل بد انسان چیست؟

  پرسش: علت فعل بد انسان چیست؟اگر بگویید اختیار انسانی! سوالی که هست این است منِ اینگونه عامل را چه کسی آفریده!اگر بگویید علتی ندارد!پس پذیرفتید در جهان چیزی وجود دارد که بی علت است.دوم سیر علت های دخیل طولی را تا آخر نشان دهید تا ببینم خدا مسئول اصلیست یا ماپاسخ:در یک دسته بندی کلی و به صورت...
 • آيا برهان وجوب و امکان توجيه منطقي براي باور به خدا فراهم مي کند؟

  پرسش: ايا برهان وجوب و امکان توجيه منطقي براي باور به خدا فراهم مي کند یا خیر؟پاسخ:پاسخ به این اشکال نیازمند بیان دو نکته است:نخست. تقریر برهان وجوب وامکان و بیان محل بحثدوم. بیان ارتباط بین خدای فلسفه(واجب الوجود بالذات) و خدای ادیان(الله و ...)بنابراین لازم است به صورت مجزا به این دو مسئله...
 • آیا ظلمت امری وجودی است؟

  پرسش:آیا ظلمت امری وجودی است؟ اگر نیست چگونه متعلق جعل قرار می گیردو چگونه به خداوند جاعل الظلمات گفته شده است؟پاسخ:با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عباداتبرای پاسخ به این سوال، ابتدا لازم است مفردات آن بررسی شود.بنابراین به ترتیب مباحث زیر بیان میشود تا پاسخ در نهایت روشن شود.1. معنای ظلمت2. معنای...
 • مکان دانسته های انسان مغذ اوست یا روحش؟

  پرسش:اگر بشود عمل پیوند مغز انجام شود آیا شخص همان شخص اولی است یا دومی؟ ذات و هویت شخص کجاست؟ اطلاعات انسان در روح او ذخیره است یا در مغز او؟-پاسخ:باسلام و عرض ادباین سوال در حقیقت دو سوال است.سوال اول اینکه هویت و ذات انسان در چیست؟سوال دوم اینکه اطلاعات انسان در کجا ذخیره میشود؟اما در مورد سوال...