محتوای منتشر کلام و عقاید

 • آیا خداوند به آینده با تمام جزئیات آن علم دارد؟

  پرسش:آیا خداوند علم یقینی به آینده با تمام جزئیات آن دارد؟ اگر آری، این چگونه با اختیار انسان سازگار است؟ اگر از قبل مشخص شده باشد که انسان در چند ساعت آینده چه کاری انجام خواهد داد، آیا میتوان انسان را برای انجام آن کارها مختار دانست ؟ چرا که اگر انسان آن کارها را انجام ندهد به نوعی علم خداوند...
 • آیا در عالم برزخ چنین چیزی امکان پذیر است؟

  سؤال: از حضرت عیسی سلام‌الله علیه نقل شده است که یک فرد بعد از زنده شدن توسط ایشان از احوالش به حضرت عیسی خبر داد و گفت از زمانی که از دنیا رفته است هنوز در حال مجازات آن خلالی است که بدون اجازه صاحبش آن را استفاده کرده است و در داستان دیگر فردی دو هزار و هفتصد سال است که فقط به خاطر نیم سکه از مال...
 • بوداییان چگونه به وجود روح و معاد معتقدند؟

  پرسش:بوداییان که به خداوند باور ندارند، چگونه به وجود روح و معاد معتقدند؟ پاسخ:بوداییان به معاد اعتقادی ندارند، و تناسخ را جایگزین معاد ساخته اند، یعنی بازگشت های متوالی به دنیا، که ریشه در محبت و دلبستگی به زندگی دارد؛ طبق اعتقاد ایشان تا زمانی که انسان به زندگی دنیوی محبت داشته باشد گرفتار...
 • ندای قلبی امید بخش

  پرسش:درباره ندای قبلی که عنایت الهی است و توسط کرامت یک معصوم یا ولی خدا به انسان امید می بخشد توضیح دهید اگر عنایت محقق نشد آیا ندای الهی نبوده است؟ پاسخ:در پاسخ گفتنی است: چنانکه برای استجابت دعا باید شرایط اجابت، از همه حیث، هم در دعاکننده و هم در دیگر شرایط و اقتضائات مربوط به برآورده شدن...
 • آیا نیهیلیسم سرنوشت افراد بشری است؟

  پرسش:آیا این نظر درست است که «نیچه نظام دینی را نامعقول می داند و از لزوم معنادار کردن زندگی سخن می گویند؛ معنایی که کشف شدنی نیست (چرا که به باور آنها اصلا معنا و هدفی که سراسر زندگی را پوشش بدهد، وجود ندارد) بلکه باید آن را جعل و ایجاد نمود»؟ تا جایی که من می دانم نیچه از ابرانسان سخن می گفت که...