محتوای منتشر کلام و عقاید

 • جنگ های پیامبر اسلام

  پرسش:گفته می شود پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) در جنگ ها با تدبیر عمل می کردند به گونه ای که همیشه کمترین خسارت و هزینه به مسلمانها وارد بشود. اما ایرانی ها در جنگ هایی که داشتند باعث خسارت بیشتر به خودشان شدند؟ علت این نوع رفتار چیست؟   پاسخ:در اینکه جنگ باید با تدبیر اداره شود به...
 • نیاز بشر به امام

  پرسش:آیا نیاز  بشر به امام به عنوان یک الگو همیشه و دائمی است؟  پاسخ:نیاز به یک الگوی رفتاری برای نوع انسانی که به طور کلی کامل نبوده و معصوم نیست یک نیاز همیشگی و دائمی است، این نیاز وابسته به زمان نیست تا با گذر زمان روزی رفع شود، بلکه وابسته به خود این نقص درونی انسان است....
 • خدا ساخته ذهن

  پرسش:اگر در ابتدا هیچ چیزی نبوده، پس خدا چطوری وجود داشته؟ و اگر خدا بوده پس چیز دیگری هم میتوانسته وجود داشته باشد.  چرا خدا باید فقط خوبی و کمال باشد؟ مگر قبل از آفرینش چه کار ویژه ای انجام داده که سراسر خوبی هست؟ خدا اصلا چه نیازی داشته که موجوداتی را به وجود بیاورد؟ اگر او فقط خوبی و کمال...
 • بهترین خلق

  پرسش:چرا خداوند ما را بهتر از این خلق نکرد تا نیازی به این همه اعضا نداشته باشیم؟ یا چرا کارهایی را گناه قرار داد؟  چرا طوری دیگر خلق نشدیم تا گناه نکنیم؟  پاسخ:دوست عزیز پرسش شما دربردارنده چند بخش است که به صورت مختصر به هر یک از آنها می پردازیم:چرا خداوند ما را بهتر از این...
 • نقل عقل در فهم دین

  پرسش:عقل چه نقشی در دین دارد؟ فقط عامل اثبات خدا و پیامبر است و بعد از آن، کار را به نقل واگذار می کند، یا باز هم نقش در دین دارد؟   پاسخ:درباره کارکرد عقل در زمینه معرفت دینی، دو رویکرد افراطی و تفریطی وجود دارد که هر کدام آثار نامطلوبی به دنبال دارند. با عنایت به این دو...