ازدواج در برزخ؛ آری یا خیر؟

پرسش:

آیا در برزخ نعمت ازدواج و لذتهای پیرامون مثل آن وجود دارد یا خیر این امور به برزخیان داده نمی شود؟

 

پاسخ:

قرآن کریم از ورود بلافاصله انسان های مومن به بهشت حکایت دارد، همانطور که در مورد «حبیب نجار» فرموده است که بلافاصله بعد از شهادت به او گفته شد وارد بهشت شو: «قيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قالَ يا لَيْتَ قَوْمي‏ يَعْلَمُون‏؛ به او گفته شد: «وارد بهشت شو!» گفت: «اى كاش قوم من مى ‏دانستند (1)

از طرف دیگر وقتی نعمت های بهشتی را توصیف می کند، لذت ازدواج و همسران بهشتی نیز برخی از این نعمت ها بر شمرده شده است و میان برزخ و قیامت استثنائی شده است، مگر اینکه نعمت های برزخ روحانی است و نعمت های قیامت جسمانی.

اما از آنجا که قرآن کریم از ورود انسان ها به بهشت برزخی حکایت دارد روشن می شود که وقتی طعم بهشت روحانی را می چشد، طبیعتا طعم نعمت های روحانی آن را هم می چشد.

توضیح مطلب اینکه درک کننده اصلی لذت ها روح انسان است و بدن انسان صرفا زمینه ساز برای این درک است نه اینکه بدن و جسم ما آنها را درک کند. مثلا وقتی سیب را در درون دهانمان می گذاریم این زبان صرفا انتقال دهنده طعم بوده و مغز صرفا پردازشگر و مقدمه ساز برای ادراک است، اما آنکه در نهایت این لذت را درک می کند روح یا همان نفس مجرد انسان است.

بنابراین در برزخ تمامی لذت هایی که انسان در دنیا تجربه کرده است و در قیامت و در بهشت به آنها خواهد رسید به او داده خواهد شد، منتهی سنخ این لذات از سنخ مادی آنها نیست، بلکه از سنخ روحانی است. یعنی درک لذت ها بدون مقدمات حسی و مادی آنها.

اگر بخواهم مثال بزنم، مثل لذت ازدواج و لذت خوردن غذاها و میوه ها که گاهی انسان آنها را در خواب تجربه می کند. دهان انسان بسته است اما طعم های خوب را تجربه می کند؛ یا چشم انسان بسته است اما صحنه های اعجاب انگیز طبیعت را مشاهده می کند و...

 

پی نوشت:

  1. یس:26/36.

http://askdin.com/comment/1051511#comment-1051511