کلام و عقاید

کلام و عقاید

روایاتی که ثواب عزاداری و گریه بر امام حسین(ع) را بسیار زیاد و بی‌حد و مرز دانسته، چگونه قابل توجیه است؟

شهر جواب ـ

روایاتی که ثواب عزاداری و گریه بر امام حسین(ع) را بسیار زیاد و بی‌حد و مرز دانسته، چگونه قابل توجیه است؟

شهر جواب ـ

اگر پیامبر (صلی الله علیه و آله) اکنون بود، لباس مدرن می‌پوشید. پس آیا بهتر نیست روحانیون برای جذب دیگران، لباس زیباتر بپوشند؟

شهر جواب ـ

پرسش: در سوره آل عمران آمده که خداوند به همه چی کنترل دارد و حتی قبل از تولد( دوران جنینی) با انسان ارتباط دارد و همه چیز به دست اوست. سؤال اینجاست که چرا با این وجود بچه ‌هایی با اختلالات جسمی و ذهنی بدنیا میاند و حتی خیلی‌ها در اوایل تولد می‌میرند؟

شهر جواب ـ

انسانی که کاملا محدود هست و در ابعاد زمان و مکان به زندگی ادامه می‌دهد چگونه می‌تواند به معرفت الله تعالی که نامحدود است برسد؟

شهر جواب ـ