محتوای منتشر کلام و عقاید

 • عدالت با وجود تفاوت میان موجودات

  پرسش: عدالت به چه معناست؟ با وجود تفاوت میان موجودات عدالت وجود دارد؟ چرا خدا موجودات و مخلوقات و انسان ها را یکسان خلق نکرده است؟   پاسخ: عدالت در لغت دارای معانی متعددی است که از جمله «حد متوسط میان افراط و تفریط در قوای درونی»(۱) «به تساوی تقسیم کردن»(۲) می باشد؛ اما...
 • هدف از خلقت

  پرسش: استاد مطهری میگویند که خداوند نمی تواند هدفی از خلقت ما داشته باشد زیرا اگر اینطور باشد نشان دهنده نقصی در وجود اوست که با آن هدف می خواهد نقص خود را برطرف کند؛ پس هدف خلقت را باید در هدف مخلوق جست. اما سوال اینجاست که اگر خداوند هدف نداشته باشد که نعوذ بالله خلقت را بیهوده انجام داده...
 • ساده ترین راه اثبات وجود خدا

  پرسش: ساده ترین راه اثبات خدا به یک کافر چیست؟   پاسخ: برای اثبات خداوند، دو مسیر میتوان طی کرد. یک مسیر، مسیر برهانی است که مقدمات آن عقلی است. مسیر دوم، مسیری است جدلی که مقدمات آن ترکیبی از حسی و عقلی است. روش نخست، از استدلالهایی استفاده شده که مواد و صورت آن عقلی و...
 • دجال و نقش آن در آخرالزمان

  پرسش: دجال چیست؟ آیا  انسان هست؟ و اینکه نقش او در آخر الزمان چیست؟   پاسخ: «دجال» در لغت از ماده «دجل» به معنای پوشاننده است، و از آنجا که دروغگویی و حیله گری حقیقت را می پوشاند به چنین رفتارهایی اطلاق می شود، بنابراین دجّال به معنای کسی است که بسیار کذّاب و دروغگو...
 • عدالت خدا در هدایت انسان ها

  پرسش: آيا كسي كه در كشور مسلمان يا مسيحي است به ناچار همان دين را انتخاب خواهد كرد؟ در اين صورت عدالت خداوند چگونه خواهد بود؟   پاسخ: مقدمه1؛ بین جبر و تاثیر تفاوت زیادی وجود دارد؛ به طوری که اگر انسان مجبور باشد، تنها در همان مسیری که برایش مشخص شده است، حرکت خواهد کرد و...