محتوای منتشر کلام و عقاید

 • چطور از علت غیر مادی ،معلول مادی وجود می آید؟

  پرسش: با توجه به اصل سنخیت علت و معلول چطور از علت غیر مادی معلول مادی وجود می آید و چگونه میتوان این اصل را اثبات کرد؟پاسخ:بحث سنخیت در مبحث علیت، یکی از اصول مهم و سخت در مباحث فلسفی است.مفادی این قاعده این است که هر معلولی از هر علتی پدید نمی آید و حتی میان پدیده های متعاقب یا متقارن نیز همیشه...
 • آیا می توان مهر نبوت را از معجزات پیامبراسلام(ص) بود؟

  سوال:به چه دلیل می توان مهر نبوت پیامبر (صلی الله علیه و آیه و سلم) را نشانه ای بر نبوت ایشان دانست؟ آیا تفاوت ظاهری با خالهای گوشتی داشته؟ و چگونه یاران پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به تفاوت بین این دو پی می بردند؟و آیا می توان مهر نبوت را از معجزات ایشان دانست؟جواب:بسیاری از افرادی که در...
 • چرا خداوند می آفریند؟

  پرسش: چرا خدا موجودی دارای ذات است که باآن هستی رامی آفریندوموجودات رابه اطاعت او توسط پیامبروامام فرامی خواند؟پاسخ:پیش از پاسخ، ابتدا لازم است به چند نکته توجه شود.نکته اول: لازم است در سوال تصحیحی صورت بگیرد.اینکه خدا ذاتی دارد که با آن می آفریند، تعبیری است مسامحی و سطحی و به همین جهت میتواند...
 • چرا انسان ها در آخر، تنها بارخواست می شوند؟

  پرسش:چرا با وجود تفاوت های انسان ها چه از لحاظ امکانات و استعدادها و توانایی ها، و چه از لحاظ خانواده و جامعه اما انسان ها در آخر تنها می میرند و تنها بارخواست می شوند؟ در حالی که این عوامل در رشد و جهت گیری آنها نقش داشته اند. برخی انسان ها در محیطی رشد می کنند که چیزی جز شقاوت سرنوشتشان نمی شود....
 • نتایج حاصل از تشکیک وجود چیست؟

  سوال:نتایج حاصل از تشکیک وجود صدرایی چیست؟پاسخ:مقدمه1؛ با توجه به وحدت وجود كه غير از وجود چيزي اصالت ندارد، ما به الامتياز موجودات به تفاوت مراتب آنهاست و به عبارتي همان چيزي كه سبب اشتراك موجودات است، سبب امتياز نيز هست. بنابراين وجود دارای درجات و مراتب متفاوتی است که همگی در وجود بودن مشترک اند...