محتوای منتشر کلام و عقاید

 • اخلاق وآزادی

  پرسش:طبق دیدگاه بسیاری از اندیشمندان غربی انگیزه اساسی فعالیت‌های بشر «کسب قدرت» است، و اخلاق در همین راستا تعریف شده است. به همین خاطر در طول تاریخ، اخلاق آن بوده که صاحبان قدرت خواسته‌اند! به همین خاطر دریافتند که مقدمه رفتار اخلاقی بشر این است که اخلاق از قید وابستگی...
 • ذهن خوانی

  پرسش:آیا فقط خود خدا میتواند فکر آدم ها رو بخواند یا اجنه و شیطان هم میتوانند؟ شیوخی که علم غیب دارند به اذن خدا ناخودآگاه گاهی فکر می خوانند یا هر وقت بخواهند میشود؟  پاسخ:اگرچه تصریحی درخصوص این موضوع در آیات و روایات مشاهده نشد اما شواهدی بر این امر می توان یافت. به عنوان مثال...
 • دستیابی به عصمت

  پرسش:چه کسانی می توانند اولیای خدا باشند؟و آیا این راه برای همه باز است؟ چه کسانی می توانند عصمت اکتسابی به دست آورند؟ پاسخ:الف: رسیدن به مقام و جایگاه اولیاء الهی دارای شرایطی است، اگر کسی بخواهد به این مقام برسد لازم است به ویژگی های اولیاء الهی که در متون دینی به آن اشاره شده، توجه...
 • رویای پروانه ای چوانگستی

  پرسش:تئوری توهم بزرگ که طبق آن ما در دنیای مجازی و یا خواب زندگی میکنیم؛ و رویای پروانه ای چوانگستی("دیشب خواب دیدم که پروانه ام و امروز وقتی بیدار شدم سوال برایم پیش آمده که من حقیقتا انسانی هستم که خواب دیدم پروانه ام یا حقیقتا پروانه ای هستم که خواب می بینم انسانم") را با چه دلایل علمی...
 • رابطه ماده وفراماده

  پرسش:من چند روز پیش چیز هایی راجع به یک سری مواد توهم زا از جمله DMT خواندم. تجربیاتی که افراد مصرف کننده بعد از مصرف این ماده گزارش کردند خیلی من رو به یاد مکاشفه هایی انداخت که بعضی اوقات از قول یک عالم عرفانی نقل می شود. چیز هایی مثل جدا شدن از بدن، دیدن بدن از بالا، یکی شدن با تمام واقعیات و...