اخلاق و عرفان

اخلاق و عرفان

برای معرفت به خدا و این که دیگر گناه نکنم، چه کار باید بکنم؟

شهر جواب ـ اجازه بدهید یک روایتی را در این زمینه تقدیم کنم به شرطی که شما یک مدتی بنشینید و بر روی آن تأمل بفرمایید. که «در خانه اگر کس است یک حرف بس است»:

آیا در سجده برای ذکر یونسیه و مانند آن، باید شرایط سجده رعایت شود و در مواردی که تعداد ذکر بسیار اس، چه راهی پیشنهاد می‌شود؟

شهر جواب ـ در گفتن اذکاری مانند ذکر یونسیه و یا هر ذکر دیگری در حالت سجده (البته در غیر حالت نماز) از اعضاء سجده، آن چه که مهم است، گذاشتن پیشانی بر مهر و یا محلی که سجده بر آن صحیح باشد، است

حکم فکرهای خوب یا بد نسبت به دیگران که ناخواسته به ذهن ما می‌رسد یا خودمان آن را پرورش می‌دهیم، چیست؟ و چه وظیفه‌ای در مقابل این افکار داریم؟

شهر جواب ـ سعی کنید ذهن خود را از این نوع افکار تخلیه کنید که به این امر می‌گویند طهارت ذهن.

با توجه به این که ابن عربی در فصّ هارونیه در بیان داستان موسی و هارون ادعا دارد زمانی که موسی به سوی قوم خود برگشت و آنان را گوساله‌پرست دید و برادر خود را مورد مؤاخذه قرار داد، به این علت بود که وی انکار عبادت گوساله (بت) را می‌کرد و قلب او مانند موسی وس

شهر جواب ـ چنین تفسیری که از کلام ابن عربی مطرح شد بر اساس برداشتی است که شارحان کلام وی مانند «جَندی»، «کاشانی» و «قیصری» در توضیح کلام وی داده‌اند.

با توجه به این که در عرفان اسلامی، نفی خواطر و خلسه پیشنهاد شده، آیا این روش آرامش و خاموش کردن افکار به وسیله موسیقی‌ها مدیتیشن، مورد پسند و مثبت هست یا خیر؟ چون جناب ابن سینا گفت که موسیقی، صدای خداست و می‌نویسد: «گاهی عارف به «نغمه رخم»، یعنی آهنگ ملای

شهر جواب ـ در عرفان اسلامی گوش دادن به چنین موسیقی ای جایگاهی ندارد. و روشی پسندیده برای نفی خواطر نیست.

پس از مدت‌ها دوباره گناه کردم. چی کار کنم؟

شهر جواب ـ توبه از درهای بزرگ لطف و رحمت الهی و موهبتی آسمانی است. انسان مؤمنی که مرتکب گناه شده واجب است، فورا توبه کند و روح تيره شده خود را با آب توبه و استغفار صيقلی دهد.

عرفای اسلامی، مانند صدرالمتألهین، ابن عربی، علامه حسن زاده در رد یا تأیید تثلیث مسیحی، چه فرمایشی دارند؟

شهر جواب ـ نظر عرفای اسلامی در رابطه با تثلیث، همان امری است که در قرآن کریم، آیه 73 سوره مائده بیان شده است:

به واسطه بیماری‌ای که دارم، وضوی من، باطل می‌شود و این باعث دل‌سردی‌ من نسبت به وضو و سایر عبادات شده است. چه کنم؟

شهر جواب ـ جای هیچ ناراحتی و نگرانی نیست و اعمال عبادی شما از حیث قبول شدن هیچ فرقی با دیگران ندارد.