اخلاق و عرفان

اخلاق و عرفان

پرسش: آیا کسی که در مراسم‌های امام حسین (علیه السلام) شرکت می‌کند ولی در خانه با خانواده اش بد رفتاری می‌کند و اخلاق خیلی بدی دارد ثواب می‌برد؟ این فرد بچه ‌هایش را به اجبار به مراسمات می‌برد. آیا این عزاداری‌ها مقبول است؟

شهر جواب ـ

پرسش: راه‌های متعدد سوق دادن همسر برای توجه بیشتر به نماز بدون اینکه ناراحت بشوند یا لج کنند چیست؟ (باشتاب زیاد نماز می‌خوانند)

شهر جواب ـ