محتوای منتشر کلام و عقاید

چرا حیواناتی که خون جهنده دارند حرامند؟

پرسش:معمولا گفته میشود موجوداتی که خون جهنده دارند حرامند آیا تاکنون دلایلی از نقطه نظر پزشکی برای چنین دستوری ارائه شده است؟پاسخ :آنچه به شما گفته شده ویا شنیده اید درست نیست . چون کسی نگفته است که حیوان یاد شده حرام است . بلکه آنچه در شریعت اسلام آمده واز سوی فقها گفته شده این است : حیواناتیکه...

راه شناخت امور ممکن و محال در حیطه قدرت خدا چگونه است؟

پرسش:در مورد قدرت خداوند گفته میشود : قدرت خدا بر امور ممکن نسبت داده میشود و نه بر امور محال مثلا اینکه خداوند جهان را در داخل تخم مرغی قرار دهد که نه تخم مرغ بزرگ شود نه جهان کوچک. میگوییم این امر محال است و قدرت خدا بر ان تعلق ندارد و این نقص مربوط به تخم مرغ است نه خدا،حالا سوال اینست:ما بر چه...

آیا انسان می تواند چند قالب جسمانی با همین شکل موجودش داشته باشد؟

پرسش:آيا انسان ميتواند در آن واحد چند کپی(جسمانی و روحانی) از خود ايجاد نموده و در عالم هستی منتشر نمايد اما حقيقت وجودی او يک آدم باشد!؟پاسخ:در ابتدا باید گفت آن کار برای افراد عادی ممکن وقابل دست رسی نیست ولی برای انسان های کامل چنان که در پرسش شما نیز اشاره شده میسور است . در تبیین مسله ومستندات...

تقریر حقیقت یا تقلیل مرارت، کدام مقدمند؟

پرسش:تقریر حقیقت یا تقلیل مرارت، کدام مقدمند؟پاسخ:در این باره آنچه عقل و آخرین وحینامه آسمانی حکم می کند باید عمل کند چون ملاک آن است ونه چیز دیگر .دل بستگی انسان دلیل بر جواز کتمان حقایق نمی شود واگر دراین رابطه کسی به حکم دین پای بند نباشد به حکم عقل باید عمل کند وآن چه حق است به طرف بگوید لذا...

در تعارض حکم دینی و علمی کدامیک را باید ترجیح داد؟

پرسش:اگر میان حکمی دینی که در حدیث صحیح آمده و آنچه دستاورد علم است، تعارض ایجاد شود کدامیک را باید ترجیح داد؟پاسخ:تعارض قطعى و واقعی میان تعالیم اسلام و نتايج علوم تجربى وجود ندارد و آنچه به عنوان تعارض یا تضاد علم و دین قلمداد میشود صرفا تعارض یا تضاد احتمالی و قابل رفع است.تعارض احتمالى مسامحتاً...