محتوای منتشر کلام و عقاید

آیا اثبات خدا به برهان نیاز دارد؟

پرسش: آیا اثبات خدا به برهان نیاز دارد؟ پاسخ:براى اثبات واجب الوجود و حق تعالى، برهان‏ هاى مختلفى ارائه گرديده است. در غالب برهان‏ ها حق تعالى غايب، ناشناخته و نامرئى تصور شده و چيزى به عنوان «واسطه و آيت» براى اثبات كردن و نشان دادن خداوند مورد استناد قرار گرفته است....

مراد از متعه حج چیست؟

پرسش:مراد از متعه حج چیست؟پاسخ:منظور از متعه حج اين است كه انسان در ماه هاى حج به قصد انجام حج تمتّع از ميقات، لباس احرام بپوشد، سپس به خانه خدا بيايد و طواف كند و پس از سعى بين صفا و مروه، تقصير نمايد1 و از احرام درآيد. آن گاه در همان سفر، دوباره از مكه لباس احرام بپوشد و مُحرِم شود; هر چند بهتر...

ملاک انواع ازدواج و محرمیت نزد اهل سنت چیست؟

پرسش:ملاک انواع ازدواج و محرمیت نزد اهل سنت چیست؟ ازدواجهایی مثل:1-زواج المسيار2- الزواج الفندقي3- الزواج بنية الطلاق4- المحجاج5- المسياق6- المصياع7- المقراضو...پاسخ:ازدواج در نزد اهل سنت که تنها منحصر در ازدواج دائم است، دارای شرایط مختلفی است؛ از جمله شروطی که مربوط به صیغه ی عقد (ایجاب و قبول)؛و...

توضیحاتی در خصوص نویسنده و محتوای کتاب «تحفه اثنی عشریه» ارائه نمایید

پرسش:توضیحاتی در خصوص نویسنده و محتوای کتاب «تحفه اثنی عشریه» ارائه نماییدپاسخ:کتاب «تحفه اثنا عشریه»، در اوایل سده ی سیزدهم هجرى در نقد و ردّ آراء و باورهاى شیعى نگارش یافته و می توان گفت پُرآوازه‏ ترین اثر در این زمینه در شبه قارّه می باشد.مؤلف این کتاب، شاه عبدالعزیز...

دیدگاه اهل سنت درباره نماز پشت سر شخص فاسق چیست؟

پرسش:دیدگاه اهل سنت درباره نماز پشت سر شخص فاسق چیست؟پاسخ:اعتقاد اهل سنت و جماعت اجمالا جواز اقتدا به شخص فاسق می باشد. که ما در دو جهت این مساله را بررسی می نمائیم:الف) اقتدا به شخص فاسق در نمازهای واجب یومیه:فقه حنفی و شافعی:بنابر فتاوای علمای حنفی و شافعی مذهب اقتدا به شخص فاسق جایز است هر چند...