محتوای منتشر کلام و عقاید

 • چرا خداوند هر 17 روز یک پیامبر فرستاده است؟

  سؤال:چرا خداوند هر 17 روز یک پیامبر فرستاده است؟ پاسخ:بله از زمان حضرت آدم (علیه السلام) تا کنون حدودا 7500سال می گذرد و تعداد پیامبران نیز 124000 پیامبر بوده است.تا این جا حرف شما درست است؛ اما نتیجه‌گیری شما اشتباه است؛ چون فکر می‌کنید یک پیامبر باید از دنیا برود تا پیامبر دیگری مبعوث...
 • آیا باید طلب مرگ اختیاری کرد یا باید منتظر مرگ طبیعی بود؟

  سؤال:چرا انسان هیچ وقت نمی‌تواند با استفاده از اختیار خود مرگ را طلب کند و همیشه باید منتظر رسیدن این روز باشد که بتواند از این دنیا فانی و پوچ خارج شود؟ پاسخ:نگاه به دنیا اگر نگاه صحیحی باشد نه تنها طلب خروج از دنیا نخواهیم کرد؛ بلکه از خدا می‌خواهیم که لحظه‌ای بیشتر به ما مجال زیست...
 • دلیل وجودی بودن صفات خوب (مانند علم، قدرت، رحمت، عدل، رزّاقیت و ...) و عدمی بودن صفات بد (مانند حسد، دروغ، ظلم و ...) چسیت؟

  سؤال:خداوند از هر عیب و نقصی به دور است. چه دلیلی داریم که صفات خوب (مانند علم، قدرت، رحمت، عدل، رزّاقیت و ...) وجودی هستند و صفات بد (مانند حسد، دروغ، ظلم و ...) عدمی هستند؟ پاسخ:همان گونه که فرمودید خداوند تبارک و تعالی کمال محض است و هیچ نقص و عیبی ندارد پس هر صفت کمالی را می‌توان به خدا...
 • آیا کتابهایی درباره توحید یافت می‌شود؟

  سؤال:در صورت امکان، نام کتاب تأیید شده توسط علماء شیعی در زمینه توحید را ذکر کنید. آیا توحید مفضل، کتاب خوبی هست؟ آیا به درد سطح من می‌خورد؟پاسخ: بحث توحید از مهم‌ترین مسایل دین‌های الهی است که پیامبران برای دعوت مردم به این امر مهم و پرستش خدای یگانه مبعوث شده‌اند.توحید رأس...
 • چرا یک ضربه ی امام علی (ع) ثوابش از عبادت جن و انس بیشتر است؟

  سؤال:پیامبر(ص) فرمود یک ضربه شمشیر علی(ع) در جنگ خندق، از کل عبادت جن و انس تا روز قیامت بیشتر است. دلیل این ثواب عظیم برای حضرت چیست؟پاسخ:مطالعه وقایع جنگ احزاب (خندق) و در نظر گرفتن شرایط مسلمانان در آن جنگ به ما کمک می‌کند که به جواب سؤال نزدیک‌تر شویم.کفار بعد از جنگ احد که ضربه...