پرسش و پاسخ های گروه فقه و احکام شرعی

احکام شکستن نماز واجب

 پرسش :آیا در حال نماز خواندن اگر کسی بجز من خانه نباشد و کسی زنگ بزند شکستن نماز چه حکمی دارد؟آیت الله خامنه ای پاسخ :طبق نظر آیت الله خامنه ای : شکستن نماز واجب از روی اختیار حرام است . فقط در صورتی که جان انسان مؤمن یا جان خود نماز گذار در خطر باشد، شکستن نماز واجب جایز است یا برای حفظ...

اشتباه بودن قبله در نماز

پرسش :من تو نمازخانه دانشگاه چند بار نماز خواندم. امروز متوجه شدم قبله رو اشتباه بهم گفته بودند و با قبله ی اشتباهی نماز می خواندم. الان باید نماز هایم رو دوباره بخوانم یا قبول هستند؟مرجع تقلیدم مقام معظم رهبری هستند. پاسخ :طبق نظر آیت الله خامنه ای : موارد مختلف است؛ اگر طبق دلیل معتبرى به یک...

احکام غسل جنابت

پرسش :اگر بی دلیل غسل جنابت کنیم یا اینکه شک داشته باشیم که غسل برایمان واجب شده است یا خیر ولی با این حساب غسل بکنیم، آیا میشه با اون غسل نماز خواند و وضو نگرفت؟ پاسخ :طبق نظر همه مراجع : در فرض سؤال پس از غسل مذکور برای نماز باید وضو گرفته شود. 

نگهداری سگ در خانه

پرسش :حکم نگهداری سگ داخل خانه چیست؟ و اینکه برخی مراجع درباره نجاست سگ گفته اند موقعی که دست خیس به آن بخورد نجس محسوب میشود، آیا این درسته؟ پاسخ :طبق نظر همه مراجع : سگ حیوان نجس العین است و حتی مو و ناخن آن هم نجس می‌باشد و با هر چیزی که با حالت خیسی تماس داشته باشد و یا آب دهان آن جایی...

احکام وضو

پرسش :وقتی کسی میخواهد نماز ظهر و عصر را بخواند وضو میگیرد و نمازش را میخواند آیا میتواند با همان وضو نماز قضا هم بخواند؟ پاسخ :طبق نظر همه مراجع : خواندن نماز قضا با وضوی مذکور در فرض سوال اشکال ندارد.