پرسش و پاسخ های گروه فقه و احکام شرعی

احکام روزه : احتلام و استمناء

پرسش: احکام روزه: برخی احکام مسائل جنسی پاسخ: جماعهمه مراجع: جماع (نزدیکی با زن) روزه را باطل می‌کند اگرچه فقط به مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید. ملاعبه با همسرهمه مراجع: ملاعبه با همسر بدون خروج منی، به‌خودی‌خود روزه را باطل نمی‌کند، ولی کراهت دارد.تذکر: اگر ملاعبه موجب...

احکام روزه : بخور و سیگار

پرسش:احکام روزه: احکام غبار غلیظ، دروغ بستن به خدا و پیامبر( صلی الله علیه و اله )  پاسخ:بخور دادنآیات عظام امام و سیستانی: فرو بردن بخار آب روزه را باطل نمی‌کند، مگر اینکه بخار آب به‌گونه‌ای باشد که در دهان جمع شود و فرو رود به طوری که عرفاً به آن نوشیدن آب گفته شود که در این صورت روزه...

احکام روزه : حیض و جنابت

پرسش:احکام روزه: باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح  پاسخ: باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبحآیات عظام: امام خمینی، خامنهای، شبیری زنجانی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی: کسی که در شب جنب شده است، قبل از اذان صبح، باید غسل کند و اگر فرصت ندارد تیمم بدل از...

احکام روزه : خوردنی ها

پرسش: احکام روزه: احکام برخی خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها  پاسخ: مفطرات روزه۱-خوردن و آشامیدنآدامس و سقزهمه مراجع: جویدن آدامس و سقز اگر شیرینی یا ذراتی از آن از حلق پایین برود، روزه را باطل می‌کند. چشیدن غذاهمه مراجع: چشیدن غذا اشکال ندارد و اگر سهواً چیزی از حلق پایین برود اشکال ندارد و...

احکام روزه : نیت

پرسش: احکام روزه: برخی از احکام نیت روزه   پاسخ: وقت نیت روزههمه مراجع: وقت نیت روزه رمضان از شب تا قبل از اذان صبح می‌باشد و نیت روزه لازم نیست به زبان جاری شود همین‌که بداند می‌خواهد برای انجام فرمان خداوند متعال روزه بگیرد کافی است.نیت نکردن روزهاگر کسی قبل از اذان صبح عمداً نیت...