وظیفه شرعی کسی که شک در ترشح ادرار به بدن او در هنگام ادرار کردن می‌کند، چیست؟

سؤال:
در هنگام ادرار كردن حس می‌كنم ترشحات بول با برخورد به كاسه توالت به بدن و پاهای من می‌خورد و واقعا برای من سخت شده كه آيا ترشحات بول به پاهايم خورده و يا حسی كاذب بوده كه دليل اين حس را نمی‌دانم و تفكيک اين دو مورد برايم اذيت‌آور شده و فكرم را مشغول می‌كند و اكثر اوقات پاها و بدنم را می‌شويم؟
(بر اساس فتوای حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای [مد ظله])

پاسخ:
در این موارد حکم به طهارت می‌شود و نیازی به نگرانی یا تجسس نیست.

http://www.askdin.com/thread37912.html