پرسش و پاسخ های گروه فقه و احکام شرعی

مساله حجاب وپوشش در ایران

پرسش:چرا این قدر به بحث حجاب پرداخته می شود؟ آیا مشکل کشور ما بحث حجاب است؟ پاسخ:مساله حجاب و پوشش در ایران بسیار مطرح شده و درباره آن مطالب بسیاری نوشته یا گفته می شود. و دلیل امر در تقابل و تعارض شدید دو گروه است. گروهی که خود را در مقابل سبک زندگی غربی تسلیم کرده اند و گروهی که به فرهنگ...

حجاب در تاریخ ایران وجهان

پرسش:آیا حجاب اجباری سبب نشد ملتی که به زور چادر رو نتوانستند از سرش درآورند، خودش آن را درآورده است؟ پاسخ:برای فهم صحیح وضعیت امروز باید تاریخ صد ساله ایران و جهان را به طور دقیق مد نظر قرار داد و ساده انگاری را کنار گذاشت. تمام تاریخ دوران پهلوی، عمل چند قزاق که به زور چادر را از سر زنان می...

احکام تکبیره الاحرام

پرسش :آیا تکبیره الاحرام در نماز باید بلند گفته شود؟ پاسخ :طبق نظر همه مراجع : مستحب است تکبیرِه الاحرام نماز بلند گفته بشود. 

معنا ومفهوم شهید

پرسش:  به چه کسی شهید می گویند؟ پاسخ:  «شهید» کسی است که برای برقراری عدالت قیام می کند، خود را در راه خدا فدا کرده و برای رسیدن به رضا و وصال محبوب، از هستی خود هجرت می کند. 

خواندن نماز آیات

 پرسش :من کلا آدم ترسویی ام مخصوصا از صدای رعد و برق و صدای باد شدید و خیلی صداهای دیگه می ترسم، میخواستم ببینم باید نماز آیات بخوانم؟ پاسخ :طبق نظر همه مراجع : در فرض مذکور نماز آیات واجب نیست. بله اگر مانند بادهای سیاه و سرخ و صاعقه باعث ترس بیشتر مردم (نه شخص شما) شود، نماز آیات واجب...