پرسش و پاسخ های گروه فقه و احکام شرعی

احکام روزه: حیض جنابت

پرسش:احکام روزه: باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح  پاسخ:باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبحآیات عظام: امام خمینی، خامنهای، شبیری زنجانی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی: کسی که در شب جنب شده است، قبل از اذان صبح، باید غسل کند و اگر فرصت ندارد تیمم بدل از غسل...

احکام روزه

پرسش:احکام روزه: برخی احکام مسائل جنسی پاسخ: جماعهمه مراجع: جماع (نزدیکی با زن) روزه را باطل می‌کند اگرچه فقط به مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید. ملاعبه با همسرهمه مراجع: ملاعبه با همسر بدون خروج منی، به‌خودی‌خود روزه را باطل نمی‌کند، ولی کراهت دارد.تذکر: اگر ملاعبه موجب خروج...

احکام روزه: خوردنی‌ها

پرسش:احکام روزه: احکام برخی خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها پاسخ: مفطرات روزه۱-خوردن و آشامیدنآدامس و سقزهمه مراجع: جویدن آدامس و سقز اگر شیرینی یا ذراتی از آن از حلق پایین برود، روزه را باطل می‌کند. چشیدن غذاهمه مراجع: چشیدن غذا اشکال ندارد و اگر سهواً چیزی از حلق پایین برود اشکال ندارد و روزه...

حدود پوشش در مقابل همجنس

پرسش: پوشیدن لباس نا مناسب جلوی فردی ک هم جنس هست گناه یا مشکلی دارد؟  پاسخ: از مقوله‌های مهم و سزاوار بحث و دقت نظر، نگاهی همه سویه، به پوشش مردان و زنان در برابر مَحْرَمان یا هم جنسان است. بحث در این است که آیا انسان، می‌باید در برابر هم جنس‌ها یا محارم تمامی بدن را، به جز سر، گردن، دست...

هم نماز هم گناه

پرسش: بعضی از افراد هم نماز می‌خوانند و هم گناه می‌کنند. آیا با خواندن نماز گناهان خثنی می‌شود؟ پاسخ: مقدمهمسئله نماز یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین واجبات الهی است. آثار و برکات نماز در همه ابعاد زندگی انسان جلوه می‌نماید. در آیات قرآن و روایات تنها بخشی از آثار و حکمت‌های نماز و عبادت بیان‌شده...