بهم زدن رابطه دوستی بین دو نفر

پرسش:
آیا کسی که شخصی در نزد او، پشت سر دوستش، حرفی زده و او هم سخن آن دوست را به آن شخص گفته است و رابطه میان آن دو شخص به هم خورده است، حق مردم بر گردن او است و باید از آن دو شخص، طلب حلالیت کند؟
(بر اساس فتوای آیات عظام سید علی سیستانی و ناصر مکارم شیرازی «مد ظلهما الوارف»)

پاسخ:
اگر دروغ و تهمتی نبوده است، حلالیت نیاز ندارد و نسبت به کاری که انجام داده اید، استغفار نمایید و سعی کنید رابطه دوستی را بین آن دو شخص، برقرار نمایید. (1)

منبع:
1. استفتاء از دفتر آیات عظام سید علی سیستانی و ناصر مکارم شیرازی (مد ظلهما الوارف) در شهر قم.

http://www.askdin.com/thread44321.html

دیدگاه جدیدی بگذارید