پرسش و پاسخ های گروه فقه و احکام شرعی

احکام نجاسات

پرسش :آیا نجاست با نور خورشید پاک میشود یا خیر؟ پاسخ :طبق نظر همه مراجع : تابش آفتاب، زمین و پشت بام را پاک مى کند، و همچنین ظاهر ساختمان و درب و پنجره و مانند آن نیز با تابش آفتاب پاک می شود.سایر چیزها با آفتاب پاک نمی شود. 

طلا وجواهرات بانوان

پرسش:آیا طلا و جواهراتی که خانم ها برای خودشان می خرند، خمس دارد؟ پاسخ:در صورتی که از قبیل زینت هایی باشد که مورد استفاده زن واقع می شود و در حدّ شأن او است خمس ندارد.[۱] [۱]. استفتائات، آیت الله مکارم، بخش خمس، سوال۳۱.

ارتباط با ارحام

پرسش:صله رحم با كساني كه در مالشان نزول وارد شده یا خمس نمی دهند، چه حکمی دارد؟در خصوص صله ارحام با خويشاونداني كه بطور قطع مي دانيم بالاجبار نزول در مالشان وارد شده یا خمس نمی دهند، تكليف چيست؟ پاسخ:صله رحم ربط به مال حلال و حرام ندارد و واجب است انسان از ارحام فامیل دلجویی کند و با آن ها...

احکام غسل جنابت

پرسش :آیا فردی که جنب نشده ولی غسل جنابت کنه آیا با اون غسل میتونه نماز بخونه؟ پاسخ :طبق نظر همه مراجع : خیر کسی که جنب نشده و غسل جنابت کند چنین غسلی صحیح نیست و برای نماز باید وضو بگیرد. 

احکام غسل جنابت

پرسش :کسی که غسل جنابت بر گردن دارد آیا می تواند غسل دیگر مثلا غسل مستحبی شب عید فطر با آن انجام دهد و با همان بدون وضو نماز بخواند؟ پاسخ :طبق نظر همه مراجع : کسی که غسل جنابت بر گردن دارد می تواند همراه این غسل هر غسل دیگری را چه واجب و چه مستحب به جا آورد و چون غسل جنابت را انجام داده تا...