سختی کار و روزه

اگر فردی در صورت کار در ایام ماه مبارک رمضان توان روزه گرفتن را نداشته باشد و امرار معاش روزانه بستگی به کارش داشته باشد آیا مجوز برای افطار روزه می‌تواند باشد؟ این در صورتی است که اگر کار نکند مشکلی در روزه گرفتن ندارد؟


آيت الله خامنه اي: صِرف ضعف مجوز براى ابطال روزه نيست و اگر مى‌توانيد كار را ترك كنيد، بايد روزه بگيريد و اگر نمى‌توانيد، هر وقت به حرج افتاديد مى‌توانيد افطار نماييد ولى تا در حرج واقع نشده‌ايد، نبايد روزه را باطل كنيد.[۱]

آيت الله مكارم شيرازي: شایسته است مومنین طوری برنامه ریزی کنند تا بتوانند اعمال واجب را به نحو احسن و اکمل به جا بیاورند چرا که وقوع ماه رمضان در تابستان خود نیز وسیله ای است برای آزمایش صبر وتحمل مومنین.[۲]

آيت الله نوري همداني: این مجوز برای روزه خوردن نمی شود باید روزه بگیرد اگر ضعف بحدی شد که غیر قابل تحمل می باشد می تواند روزه را بخورد و بعدا قضا نماید.[۳]


[۱]. استفتاء از طريق پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري / شماره استفتاء: ۱۴۱۶۰۸.
[۲]. استفتاء از طريق پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمی مکارم شيرازی / بخش استفتاءات.
[۳]. استفتاء از طريق پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمی نوري همداني