پرسش و پاسخ های گروه علوم و معارف حدیث

 • چرا فرایض دینی در قرآن به صورت مجمل بیان شده است؟

  سؤال:با توجه به آنکه قرآن خود تبیان هر چیزی است، چگونه می توان پذیرفت که بیان فرایض دینی در قرآن به صورت مجمل بیان شده است؟ توضیح: محور سوال بر اساس نفی حجیت سنت و اکتفای بر بیان قرآن در تبیین واجبات دینی از جمله نماز است. بر این اساس همچنان که در شرایع پیشین پس از وفات پیامبران شریعت آنها...
 • نگاهی گذرا به کتاب: «الکافی»

  ب) نگاهی گذرا به کتاب: «الکافی»اصول کافی نخستین و مهمترین جامع روایی شیعه است که توسط «ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی»، (متوفی: 329هـ) معروف به ثقة الاسلام،(1) طی مدت بیست سال کوشش علمی تدوین یافته است. کافی جامع ترین و مهم ترین کتاب در میان کتب اربعه ی شیعه است. تعداد روایات این کتاب...
 • «صحیح بخاری»

  سؤال: کتاب«صحیح بخاری»از نظر تدوین و محتوا چگونه است؟ پاسخ: هر چند مقایسه دو کتاب در دو مکتب شیعه و سنی از جهت متون اختصاصی اعتقادی و فقهی صحیح نبوده؛ اما از نظر اسلوب نگارش کتاب حدیثی به شکل اجمال می توان به برتری از نظر ساختار و برتری در نحوه ی اِسناد کتاب «کافی» بر «صحیح بخاری» اشاره نمود...
 • معلولیت انسان در قرآن و منابع روایی فریقین

  سؤال:با توجه به اینکه گروه زیادی از مردم دنیا دچار نقص عضو بوده؛ آیا در قرآن و منابع روایی فریقین به ابعاد آن پرداخته شده و اساسا چه توصیه هایی در راستای بهبود زندگی این گروه شده است. جواب:معلولیت به عنوان نقص جسم که شخص را از مواهب برخوردار دیگران محروم ساخته؛ از زوایای مختلف قابل بررسی است....
 • حدیث درخواست مغفرت از پیامبر برای امام علی(ع) دارای سند معتبری است؟

  سؤال:آیا حدیث درخواست مغفرت از پیامبر برای امام علی(علیه السلام) دارای سند معتبری است؟آیا چنین امری مغایر با عصمت آن حضرت نخواهد بود؟توضیح:ابن ابی الحدید به نقل از امام علی (علیه السلام) می نویسد:«یک بار از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) خواستم تا از خدا برایم طلب مغفرت کند. فرمود: [بسیار خوب]...