پرسش و پاسخ های گروه علوم و معارف حدیث

 • آیا خداوند "حق الناس" را نمی بخشد؟

  سوال:اینکه گفته می شود خداوند "حق الله" را می بخشد ولی "حق الناس" را نمی بخشد آیا منبع قرآنی دارد؟ این در حالی است که خداوند در قرآن کریم وعده داده است که نسبت به همه گناهان آمرزنده و بخشایشگر است. (زمر، 53) بنابراین گناه حق الناس چگونه گناهی است که از رحمت خدا هم بزرگتر است تا جایی که نتواند آن را...
 • نظر امام باقر(ع) در مورد شوخی با نامحرم

  سوال: این سخن که ابوبصیر راوی مشهور که نابینا بوده، به هنگام تعلیم قران با زنی شوخی کرده و امام باقر(علیه السلام) او را به خاطر این کار توبیخ نموده است صحت دارد؟پاسخ: دو روایت با یک مضمون و تفاوت اندک در منابع روایی درباره نهی امام باقر(علیه السلام) از شوخی با نامحرم در ارتباط با مزاح ابوبصیر با یک...
 • آیا حجاب برای کنیزان واجب است؟

  پرسشدر برخی روایات کنیز از پوشش نهی شده و بر این امر تنبیه میشود، و برخی روایات دیگر فرموده اند کنیز در داشتن یا نداشتن حجاب آزاد است؛ کدامیک از احادیث فوق اعتبار بیشتری دارند؟چرا این تفاوت وجود دارد مگر فلسفه حجاب محافظت از زن نیست؟ آیا کنیزان نیاز به محافظت ندارند و اگر به علت بی حجابی مورد آزار...
 • آیا امام جواد (ع) به فضیلت ابوبکر گواهی داده است؟!

  سؤال: آیا امام جواد (علیه السلام) به فضیلت ابوبکر گواهی داده است؟! توضیح: در ماجرای مناظره ی امام جواد (علیه السلام) با یحیی بن اکثم آمده که وی از حضرت سوال نمود: ای پسر رسول خدا! نظر شما درباره روایتی که نقل شده است: که جبرئيل به حضور پيامبر رسيد و گفت: يا محمد! خدا به شما سلام مى رساند و مى گويد...
 • آیا حدیثِ «أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا» ساختگی است؟

  سؤال: بررسی سندی روایت «انا مدینة العلم و علی بابها» از طریق «ابن عباس»، با توجه به اشکال «ابن جوزی» بر این سند چگونه است؟جواب:«ابن الجوزی» در کتاب «الموضوعات» تصریح نموده که این روایت بنابر نقل ابن عباس از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله و سلّم) خود از ده طریق رسیده است. وی بر اساس روش خود برخی از...