پرسش و پاسخ های گروه فقه و احکام شرعی

  • چند سوال شرعی

    پرسش:1_ اگر قسمتی از ناخن که از سر انگشتان بلند تر است لاک زده شود و مابقی ناخن لاک زده نشود حکم وضو در این حالت چگونه است؟2- لذت جنسی بوسیله چت و تلفن و مانند اینها چه حکمی دارد؟3- آیا دختر می تواند بدون اذن پدر در مواقع اضطراری ازدواج کند؟پاسخ:1- لاك زدن به قسمتهاي ازناخن كه بلندتر از سر انگشتان...
  • پرسشی در خصوص ساعت کاری

    پرسش:آیا انجام کارهای شخصی در بین کاری که برای آن ساعت کاری حساب میکنیم ، باعث خلل به ساعت کاری و در نتیجه ضمان می شود؟پاسخ:این گونه موارد اساسا عرفی است یعنی اگر در قرارداد چیزی ذکر نشده باشد عرف ساعت را تعیین می کند و معمولا به مقدار پاسخ دادن یکی دو دقیقه ای به یک تلفن یا پیامک در ساعت تسامح می...