دختر رشیده

پرسش:

طبق نظر بعضی از مراجع اگر دختری 30 سال داشت می تواند بدون اذن پدر عقد کند. آیا این حکم یک دلیل علمی دارد؟ چرا سن 30 را ملاک قرار داده اند؟

چرا پسر در نوجوانی هم می تواند بدون اذن ولی ازدواج کند، اما یک خانم باید بالای 30 سال باشد؟
یعنی عقل و کمالات یه پسر 14 ساله بیشتر از زن 25 ساله هست؟

 

 

پاسخ:

روایت خاصی در مورد تعیین سن برای عدم نیاز به اذن پدر یافت نشد، روایات دو دسته هستند، برخی برای دختر استقلال قائل هستند، و برخی تا زمان دوشیزه بودن دختر رضایت پدر را شرط ازدواج می دانند، و همین امر موجب اختلاف نظرهایی میان فقها شده است.

 

در هر صورت آنچه ملاک برای اذن پدر است دوشیزه بودن دختر است و حکمت آن هم پیشگیری از ازدواج ناموفق و  آسیب دیدن دختران است. بنابراین از آنجا که روایتی در خصوص تعیین سن 30 سالگی یافت نشد به نظر می رسد تعیین سن 30 سالگی از سوی برخی مراجع متناسب با یک تحلیل عقلانی است که دیگر این احتمال آسیب دیدن به طور قطع مرتفع شده است به شرط آنکه در نگاه  عُرف این دختر به بلوغ عقلی و فکری رسیده باشد.

 

تفصیل مطلب اینکه:

 

 دختر بر خلاف پسر روحیه عاطفی ای دارد و بسیار سریع تر تحت تاثیر ابراز محبت ها و دلبستگی های بی پشتوانه و غیر منطقی قرار می گیرد، به همین خاطر اسلام اذن و اجازه پدر را شرط کرده است. یعنی اگرچه حق انتخاب با دختر است اما درستی این انتخاب را پدر به عنوان دلسوزترین مرد در زندگی آن دختر باید تأیید کند.

 

علاوه بر اینکه چنین مسئله ای لزوما بدین معنا نیست که پسر 15 ساله از یک دختر 25 ساله بیشتر می فهمد، بلکه این امر هم مهم است که در ازدواج های ناموفق جنس دختر بیشتر آسیب دیده، و شانس کمتری برای ازدواج مجدد دارد، و طبیعتا مراقبت از او برای پیشگیری از انتخاب اشتباه ضرورت بیشتری دارد.

 

البته تمام این پیشگیری ها به خاطر عدم شناخت دختر، از جنس پسر است که ممکن است تحت تاثیر عواطف و احساسات تصمیم گیری کند، اما اگر یک بار ازدواج کرد و به این شناخت دست پیدا کرد، دیگر اجازه پدر برای ازدواج های بعدی شرط نیست. طبق این قاعده اگر به هر دلیل دیگری نیز این شناخت و غلبه بر احساسات و عواطف پدید آمد دیگر نیاز به ازدواج پدر لازم نیست.

 

ظاهرا برخی فقها قدر متیقن این سن را سی سالگی دانسته اند، یعنی سنی که دیگر در آن مطمئن هستیم دختر از این هیجانات و عواطف زودگذر عبور کرده و منطقی تصمیم گیری می کند، به همین خاطر از سن سی سال به بالا دیگر ازدواج پدر را شرط نمی دانند.

 

البته در این 30 سالگی هم شرط کرده اند که در صورتی که خلاف این امر تشخیص داده نشود. یعنی دختر 30 ساله ای که به گواهی مردم فاقد صلاحیت برای چنین تشخیصی هست باز هم اجازه ازدواجش به امضا و تایید پدرش مشروط است.

http://askdin.com/comment/1038529#comment-1038529