پرسش و پاسخ های گروه فقه و احکام شرعی

 • نماز خواندن پشت سر این امام جماعت درست است؟

  پرسش:حکم شرعی اقتدا در نماز به کسی که در انتخابات شهری، با این که می دانست تقلب شده است، سکوت کرد و به دلیل مشکل در حنجره، نمی تواند قرائت را به صورت درست بیان کند؟پاسخ:به صرف سکوت کردن، نمی توان گفت: او از عدالت خارج شده است؛ اما اگر در مخارج حروف و قرائت مشکل دارد، نباید به وی اقتدا نمود. (1)منبع...
 • تغییر دادن مدرسه بدون رضایت والدین اشکال دارد؟

  پرسش:در مدرسه ای هستم که خیلی وضعیت بدی دارد وضعیت اخلاقی اش از تمام مدارس پایین تر است ، می خواهم به خاطر این که از طرف دین پایه ای محکم داشته باشم بروم مدرسه ی قبلی که وضعیت اخلاقی بسیار خوبی دارد ولی مادرم  می گوید  برو ولی من راضی نیستم .حال حکم من چیست آیا می توانم بروم یا نه؟پاسخ:...
 • حکم دریافت وام وباز پرداخت آن به همراه بهره بانکی چیست؟

  پرسش:حکم دریافت وام وباز پرداخت آن به همراه بهره بانکی چیست؟ آیا مصداقی از ربا نیست؟مرجع آیت الله سیستانیپاسخ:گرفتن وام با بهره حرام است و فرقى بين وام بانكى و غير بانكى نيست، بله در خصوص بانک هاي حکومتي يا مشترک، اگر پرداخت مبلغ بر اساس معامله اي باشد که به حسب موازين فقهي صحيح است بايد به مقتضاي...
 • آیا افتتاح حساب طولانی یا کوتاه مدت به منظور دریافت سود تعیین شده توسط بانک جایز است؟

  پرسش:آیا افتتاح حساب طولانی یا کوتاه مدت به منظور دریافت سود تعیین شده توسط بانک جایز است؟مرجع آیت الله سیستانیپاسخ:اگر براساس معامله ای باشد وآن معامله بر حسب موازين فقهی صحيح باشد – مضاربه يا جعاله واحتمال به آن در حق بانکها داده شود سپرده گذاری مذکور صحيح است وتصرف در کل سودهای حاصله مجاز...
 • حکم مواجهه با کسی که بدون اجازه وارد ملک شخصی مثل باغ یا خانه شود چیست؟

  پرسش:حکم مواجهه با کسی که  بدون اجازه وارد ملک شخصی مثل باغ یا خانه شود چیست؟اگر حیوان کسی وارد ملک شد حکم چیست؟پاسخ:سئوال شما کلی است و قسمت هایی از پاسخ را به صورت اجمال عرض می کنیم :اگر منظور از سئوال این است که صاحب ملک چه حکمی در آن حالت دارد حکمش این است که ابتدا به او تذکر دهد که وارد...