چرا خانمها بعد از حیض نمازشون رو قضا نمی کنند؟

پرسش:

امروزه عقیده خیلی از خانواده ها دچار تغییر شده؛ مثلا افرادی هستند که مقید به نماز و روزه و حجاب هستند این مسئله رو مطرح می کنند که چرا خانمها هنگام عذر شرعی نمازشون رو قضا نمی کنند ولی باید روزه را قضا کنند در حالیکه نماز در نگاه خدا اهمیت بیشتری دارد.

 

یا اینکه بچه هاشون رو برای نماز صبح بیدار نمی کنند و همچنین وقتی دخترشون لاک داره به او یاد نمیدهند که باید برای وضو لاکش را پاک کند. یا به بچه هایشان می گویند فضای روزه هایت را نمی خواهد بگیری چون اذیت می شوی، کفاره اش را می پردازیم.

دلیلشان هم این است که میگویند این احکام برداشت آخوندها از دین هست که به مردم تحمیل می کنند. لطفا بفرمایید در پاسخ به اینها چه باید گفت و انها رو چطور متوجه اشتباهشان کنیم؟

 

 

پاسخ:

ببینید جوابی که بنده عرض می کنم را شاید بارها شنیده باشید، شاید بگویید این پاسخ تکراری است، همه همین را می گویند، کلیشه ای شده و از این طور حرف ها؛ اما باور کنید پاسخ همین است، اگر تأمل کنیم، اگر روی پاسخ فکر کنیم می بینیم همین است، کاملا منطقی و عقلانی است.

 

باید منطقی نگاه کنیم، فرض کنید ما به خاطر این گمانه زنی ها گفتیم خانم ها لازم نیست روزه هایشان را هم در هنگام عذر شرعی قضا کنند، و روز قیامت شد و خدا گفت من نمازها را به خاطر دشواری آن بر شما بخشیدم، اما روزه ها را میخواستم قضا کنید، خب ما واقعا چه حجتی در برابر خدا داریم؟

 

یا در خصوص اینکه برخی ادعا می کنند این احکام را آخوندها در آورده اند خب روشن است کسی می تواند چنین ادعایی کند که حداقل در زبان عربی، و حدیث شناسی تخصص داشته و یک دوره آیات قرآن و روایات وسائل الشیعه را خوانده باشد، و برای شنیدن استدلال فقها یک دوره فقه را نیز خوانده باشد و سپس قضاوت کند که حرف آخوندها مخالف حرف قرآن و روایات معرفی کند. وگرنه طبق چه منطقی این سخن پذیرفتنی است؟ مثلا من که هیچ چیزی از پزشکی نمی دانم چگونه میتوانم بگویم این داروهای پزشکی را پزشکان از خودشان در آورده اند!! حداقل باید خودم تخصص داشته باشم تا سخن آنها را با واقع بسنجم.

http://askdin.com/comment/1037983#comment-1037983