پرسش و پاسخ های گروه علوم و معارف قرآن

وحی الهی بودن قرآن

پرسش:آیا با عقل می توانیم به وحی الهی بودن قرآن پی ببریم؟ پاسخ:وحی الهیبررسی ویژگی‎های قرآن و آورنده آن هر عقل سلیمی را به این حقیقت متوجه می‎سازد كه قرآن كتابی است از جانب خداوند حكیم و گفتار بشر نیست با استعانت الهی و با رعایت اختصار به پاره‎ای از ادله عقلی در این زمینه می‎پردازیم.۱. تحدّی...

تاثیرات قرآن در زندگی انسان

پرسش:خواندن قرآن چه تاثیراتی در زندگی انسان می تواند داشته باشد؟ پاسخ:قرآن داروخانه ای است که برای تمام مریضی ها ما، داروی مناسب دارد و کسی که با قرآن انس دارد و تلاوت زیاد او را به تسلط رسانده، در هنگام هر مرض می داند که باید از کدام دارو استفاده کند:«وَ نُنَزِّل‌ُ مِن‌َ الْقُرْءَان‌ِ مَا...

عقل وحقیقت قران

 پرسش:آیا با عقل می توانیم به وحی الهی بودن قرآن پی ببریم؟ پاسخ:بررسی ویژگی‎های قرآن و آورنده آن هر عقل سلیمی را به این حقیقت متوجه می‎سازد كه قرآن كتابی است از جانب خداوند حكیم و گفتار بشر نیست با استعانت الهی و با رعایت اختصار به پاره‎ای از ادله عقلی در این زمینه می‎پردازیم.۱. تحدّی یا...

فلسفه وجود آیات متشابه

پرسش :دلیل اینکه توی قرآن آیات متشابه وجود داره یا یه آیه چند بار تکرار شده چی هست؟ پاسخ :درباره آیات متشابه به طور کلى ممکن است جهات ذیل، سرّ وجود آیات متشابه در قرآن باشد:1. الفاظ و عباراتى که در گفتگوهاى انسان‌ها به کار مى‎رود تنها براى نیازمندی‌هاى روزمره به وجود آمده، و به همین دلیل، به...

علت عدم هدایت کافران

پرسش :با توجه به آیه ابلاغ، چرا خداوند قوم کافر راهدایت نمیکند؟ پاسخ :علامه طباطبایی ذیل آیه ابلاغ(1) به معنای عدم هدایت کافرین پرداخته است: «مقصود از کفر در اینجا، کفر به خصوص آیه ای است که متضمن حکم مورد بحث است، حکمى که جمله «ما انزل الیک من ربک؛ آنچه از پروردگارت به تو نازل شده» اشاره به...