پرسش و پاسخ های گروه علوم و معارف قرآن

تفسیرهای متفاوت قرآن بین مفسران عرب زبان وفارسی زبان

پرسش :دلیل تفسیرهای متفاوت قرآن بین مفسران عرب زبان و فارسی زبان شیعه و سنی چیه؟به کدوم تفسیر میشه اعتماد کرد؟ اصلا این تفسیرها قابل اعتماد هستند؟ پاسخ :یکی از دلایل مختلف بودن نظرات مفسران می تواند با توجه به اختلاف در روش ها و گرایش های مختلف آنها باشد.روش تفسیر قرآن به قرآن، روش تفسیر قرآن...

ارتباط ارتداد و آیه«لا اکراه فی الدین»

پرسش:اگر قرآن کلام الهی است و اختلاف و تناقضی در آن نیست، چرا بین آیات ارتداد و عدم مقبولیت دینی غیر از اسلام و بین آیاتی مانند «لا اکراه فی الدین» و « الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...» ناسازگاری وجود دارد؟ پاسخ:قرآن کریم، کامل ترین و آخرین کتاب آسمانی است که برای...

حرکت یا علامت وقف در قرآن

پرسش :قرآن کریم از همان اول که نازل شده، حرکت یا علامت وقف داشته؟ یا اینها بعداً به وجود آمده؟ توسط چه کسی؟ پاسخ :خیر، به علت عدم پیشرفت خط و نگارش، در زمان نزول قرآن، کتابت در مراحل ابتدایی خود بود و کاتبان وحی نیز طبق همان قرائتی که می شنیدند، کلمات را می نوشتند؛ یعنی اولویت با حفظ کردن قرآن...

رسم الخط اولیه قرآن

پرسش:آیا اول قرآن حروفش بدون نقطه بوده؟ پاسخ:عرب زمان پیامبر، اهل خواندن و نوشتن نبود و در تمام حجاز افراد محدود و انگشت شماری خواندن و نوشتن می ‌دانستند و خط عربی آن زمان بسیار ابتدایی و خالی از نقطه و اعراب و... بود و حروف شباهت زیاد به هم داشتند و...این خط بعد از اسلام با وام گرفتن از زبان...

رسم الخط قرآن

پرسش:آیا رسم الخط قرآن توقیفی است یا اجتهادی؟ و چرا؟ پاسخ:قرآن کتابی است که بر قلب پیامبر (صلی الله علیه و آله) نازل شد و پیامبر آن را بر مردم خواند و مردم ابتدا با گوش خود آن را شنیدند و بعد شنیده خود را ثبت کردند و خود پیامبر هم دستور داد قرآن نازل را با خطی که در آن زمان مرسوم بود و خط...