موضوعات اعتقادی

چرا قرآن بر ابراهیمی بودن ،دین اسلام تاکید و اصرار دارد؟

شهر جواب ـدر قرآن چندین بار به پیامبر(صلی الله علیه و آله) تاکید شده که بگو ما بر آئین ابراهیم(علیه السلام) هستیم. مگر موسی و عیسی (علیهما السلام ) پیامبر خدا نبودند؟ پس چرا نمیگوییم بر آیین این ها هستیم؟ چرا اینقدر بر آیین ابراهیم (ع) تاکید شده است؟