اعجاز قرآن

اعجاز

در تحدی قرآن داور چه کسی است؟

شهر جواب ـقرآن می گويد" وادعو شهداءکم" یعنی شما که مدعی هستین با کسانی که میگويند قرآن معجزه است در يك دادگاه بشینین و قاضی این دادگاه هم قاعدتا نباید مسلمان باشد.خوب اگر مسلمان نباشد یعنی قرآن رو به عنوان معجزه قبول ندارد اگر هم مسلمان باشد که اصلا نمی تواند قاضی باشد.

آیا با متون ادبی غیرعربی می توان با قرآن تحدی کرد؟

شهر جواب ـ

بگو اوست خدای عزوجل ۱ خدایی که طاعتش موجب قربت است ۲ و شکرگزاری اش مزید نعمت ۳ پس خدا را انچنان که شایسته است عبادت کن و زکات بده ۳ و کافران را نزدیک است طعامی تند و فلزات گداخته
خدا میفرماید در مثل اوری از جن و انس کمک بگیرید اینجا هم بنده از سعدی کمک گرفتم
مولفه ها و معیار های مثلیت بنده فقط فصاحت است و بلاغت همان طور که میدانید در تمام سور قران وجوه اعجاز یکسان نیست و در بعضی فقط فصاحت و بلاغت اعجاز است و در بعضی دیگر بیشتر.