خداشناسی

خداشناسی

معطی شی ء فاقد شی‌ ء نیست...

شهر جواب ـ برای رهیافت به جواب بهتر است که ابتدا قاعده فلسفی را بررسی کرده و حدود آن را شناخته آنگاه به به جوابگویی بپردازیم: قاعده "معطی الشی لایکون فاقد الشی" بدین معناست که کسی که می خواهد چیزی عطا کند بایستی آن را داشته باشد و الا ندار قابلیت اعطا ندارد .

خداوند ارحم الراحمین است به چه معناست؟

شهر جواب ـ ارحم و راحم از ریشه رحم گرفته شده اند. ارحم افعل تفضیل است به معنای مهربانترین و راحم به معنای رحم کننده ومهربان است .و روی هم به معنای مهربان ترین مهربانان است.راغب می گوید: رحمت، مهربانى و رقتّى است که مقتضى احسان نسبت به شخص مرحوم است. گاهى فقط در مهربانى و گاهى فقط در احسان بکار می رود.

این که برخی از افراد از گل ائمه به وجود آمده‌اند و برخی از این فضیلت، محروم هستند، با عدالت خداوند سازگار است؟

شهر جواب ـ طينت از ماده طين به معناي گل، مشتق شده است. طينت بر وزن فِعلَت مي باشد، ماده فِعلت براي بيان حالت و نوع فعل و كار انجام شده مي باشد مانند فطرت كه دلالت بر نوع خاصي از خلقت كه داراي ويژگي خاصي مي كند دارد لذا طينت به معناي گل خاصي كه داراي ويژگي خاصي است مي باشد.

آیا خلف وعید و خلف وعده برای خداوند متصور است؟

شهر جواب ـ وعده با وعید تفاوت دارد. وعده در مورد پاداش های نیک به کار می رود مانند اینکه گفته شود که هرکسی که به پدر و مادر خویش نیکی کند، به بهشت می رود. در اینجا شخص گوینده وعده می دهد که فردی که به پدر و مادر خود نیکی کند، به بهشت خواهد رفت. وعید به معنای پاداش و جزای بد است. مانند آنکه گفته شود که کسی که پدر و مادر خویش را بیازارد، به جهنم می رود. پاداش جهنم رفتن، وعید است.

با توجه به آیه هفت سوره محمد (ص ) آیا خدا بی نیاز است؟

شهر جواب ـ تعبير به يارى كردن خدا به وضوح به معنى يارى كردن آئين او است ، يارى كردن پيامبر او، و شريعت و تعليمات او، و لذا در بعضى ديگر از آيات قرآن يارى كردن خدا و رسولش در كنار يكديگر قرار داده شده است ، در سوره حشر آيه 8 مى خوانيم : و ينصرون الله و رسوله اولئك هم الصادقون با اينكه قدرت خداوند بى پايان است ، و قدرت مخلوقات در برابر او بسيار ناچيز، ولى باز تعبير به يارى كردن خداوند مى كند، تا اهميت مساءله جهاد و دفاع از آئين حق را روشن سازد، و تعبيرى از اين با عظمت تر براى اين موضوع پيدا نمى شود.

راه شناخت امور ممکن و محال در حیطه قدرت خدا چگونه است؟

شهر جواب ـ برای در یافت پاسخ جامع این پرسش خوب است از معنای محال واقسام آن ونمونه های بحثی مسله سخن گفته شود لذا در ابتدا باید گفت :محال سه اطلاق دارد:1ـ‌محال ذاتی؛ 2ـ محال وقوعی؛ 3ـ محال عادی (که در اطلاقات عرفی کاربرد دارد و چون این بحث فلسفی نیست و بر طبق محاورات عرفی بحث می‌کنیم می‌توان محال عادی را هم جزو محالات بدانیم).

چرا نباید خدا را پدر و مادر آسمانی خود بدانیم؟

چرا نباید خدا را پدر و مادر آسمانی خود بدانیم؟

شهر جواب ـ اگر چه در میان عامه مردم مشهور است که می گویند خداوند مانند پدر و مادر نسبت به بندگان خود مهربان است؛ اما این تشبیه و تمثیلی بیش نیست چرا که پدر و مادر فقط بستر را برای تولد نوزاد فراهم کرده و وسیله ای برای تولد فرزند هستند اما وجود نوزاد را خداوند به وی عطا فرموده است و به اصطلاح فلاسفه خداوند، علت تامه نوزاد است؛ تمام وجود نوزاد از خداست و خداست که به وی وجود می بخشید، پدر و مادر تنها بستر را برای رشد جنین فراهم کردند که البته همین کار را نیز خداوند انجام داد؛ اگر اراده خداوند نبود هیچ نوزادی متولد نمی شد

آیا احتمالات کوانتومی ناقض علیت هستند؟

شهر جواب ـ همه مشکلات از عدم آگاهی نسبت به تعریف ممکن الوجود است؛ اگر کسی به چیستی و ماهیت ممکن الوجود پی ببرد درخواهد یافت که ممکن الوجود امکان ندارد بدون علت باشد. (لذا برای رسیدن به پاسخ کامل باید به ماهیت ممکن الوجود پی ببرید)
فرض ممکن الوجود غیر محتاج به علّت (وجود دهنده) ، مثل فرض مثلث چهار گوش یا نامه ی محرمانه ی علنی و مانند آن است در حالی که چنین فرضی تناقض است لذا امکان چنین چیزی از نظر عقلی وجود ندارد .