خداشناسی

خداشناسی

آیا خدا ، شخص بی گناه را هم عذاب می کند؟

شهر جواب ـوقتی خداوند می خواهد کسی را عذاب کند اگه شخص دیگری که بی گناه هست بدون این که خبر داشته باشد عذاب بر آن شخص هم نازل شده بخواهد کمکش کند آیا خدا آن شخص بی گناه را هم عذاب می کند؟ یا اتفاقاتی که در طبیعت روی می دهد مثل سیل و طوفان و خسارت های ناشی از آن، آیا این ها نیز منسوب به خداوند است یا نه.؟

آیا چشم زخم، اعتبار دارد یا از جمله خرافات است؟

شهر جواب ـ از روایات متعدد برداشت می‌شود که فی الجمله قدرتی به عنوان چشم زخم در درون بشر وجود دارد، همچنین برخی آیات نیز وجود آن را تأیید می‌کنند، اما در خصوص کیفیت و جزئیات آن اظهار نظر قطعی نمی‌توان کرد.

صفات واجب الوجود و ممکن الوجود بودن، به چه معناست و آیا این صفت همان صفت قدیم بودن خداست؟ این مطلب که بگوییم هر ممکن الوجودی حادث و هر واجب الوجودی، قدیم است، صحیح است؟

شهر جواب ـ صفت وجوب وجود ملازم با قدیم بودن ذاتی خداوند است ولی قدیم زمانی بودن از نظر فلسفی منحصر در ذات واجب الوجود نیست بلکه برخی ممکنات نیز از نظر زمانی قدیم باید باشند.

صفات واجب الوجود و ممکن الوجود بودن، به چه معناست؟

شهر جواب ـ ما وقتی وجود داشتن را با نسبت به یک موضوع می‌سنجیم، رابطه‌ای که به دست می‌آید از 3 حال خارج نیست.یا وجود داشتش برایش ضروری است. این قسم را واجب الوجود می‌نامیم.یا وجود نداشتن برایش ضروری است. این قسم را ممتنع الوجود می‌نامیم.و یا نه وجود داشتن برایش ضرورت دارد و نه وجود نداشتن. و این قسم را ممکن الوجود.

مقصود از کفر ولایی، اعتقادی و عملی چیست؟

شهر جواب ـ کفر به معنای پوشاندن و نادیده گرفتن است. به کشاورز و هم‌چنین به شب کافر گفته می‌شود چون کشاورز دانه و هسته را زیر خاک قرار می‌دهد و روی آن را می‌پوشاند و شب فضا را در بر می‌گیرد. و شخص منکر دین، ‌به سبب آن که حقایق و آیات الهی را کتمان می‌کند و آن را نادیده می‌گیرد، کافر خوانده شده است.

اگر چشم زخم درست است، پس قدرت خداوند چه می‌شود؟

شهر جواب ـ اصل تأثیر شورچشمی واقعیت دارد؛ اما احتمال متأثر شدن از این خطرات آن قدر ناچیز و بی‌اهمیت است که ارزش توجه کردن به آن و دغدغه ذهنی یافتن در قبال آن را ندارد و همان بهتر که انسان با بی‌توجهی این امور را به اهلش بسپارد و زندگی خود را بر اساس عقلانیت و خردورزی و توکل به خداوند بنا نهد.