خداشناسی

خداشناسی

پرسش: در سوره آل عمران آمده که خداوند به همه چی کنترل دارد و حتی قبل از تولد( دوران جنینی) با انسان ارتباط دارد و همه چیز به دست اوست. سؤال اینجاست که چرا با این وجود بچه ‌هایی با اختلالات جسمی و ذهنی بدنیا میاند و حتی خیلی‌ها در اوایل تولد می‌میرند؟

شهر جواب ـ

انسانی که کاملا محدود هست و در ابعاد زمان و مکان به زندگی ادامه می‌دهد چگونه می‌تواند به معرفت الله تعالی که نامحدود است برسد؟

شهر جواب ـ

پرسش: خدا که به تمام نیات و وجود و فطرت هر انسانی آگاه هست و میدونه ما برای هر کاری چه عکس العملی داریم پس چرا امتحان می‌کنه؟

شهر جواب ـ

پرسش: گناهی هست خدا نبخشد؟

پرسش :گناهی است خدا نبخشد؟

 
پاسخ:
قرآن کریم می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ لَا یغْفِرُ أَنْ یشْرَک بِهِ وَ یغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِک لِمَنْ یشَاءُ وَ مَنْ یشْرِک بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَی إِثْمًا عَظِیمًا»(۱) یعنی: خداوند نمی‌‌بخشاید اینکه به او شرک ورزیده شود، اما غیر از شرک را بر کسانی که مشیّتش اقتضاء کند، می‌بخشاید و هر کس که شرک به خدا آورد به دروغی که بافته گناهی بزرگ مرتکب شده است..

پرسش: خداوند متعال ما را برای عبادت آفریده است خداوند مهربان که بی نیاز هست و به عبادت ما نیاز ندارد پس چرا انسان را آفریده است؟

شهر جواب ـ

پرسش: خداوند متعال ما را برای عبادت آفریده است خداوند مهربان که بی نیاز هست و به عبادت ما نیاز ندارد پس چرا انسان را آفریده است؟

شهر جواب ـ