محتوای منتشر کلام و عقاید

چرا خداوند در مقابل گناه زیاد حزب شیطان صبر می کند؟

پرسش:چرا خداوند در مقابل گناه زیاد حزب شیطان صبر می کند؟پاسخ:فلسفه این را می توان در سنت استدراج جستجونمودسنت «امهال « و «استدراج» که از آیات قرآن به دست می آید، ارتباط مستقیم با زندگی ظالمان و کافران و مهلت و فرصت آنها برای زندگی دارد.رفاه پى در پى و مهلت دادن براى گناه -...

وقوع قیامت بدون برزخ برای برخی افراد امکان دارد؟

پرسش:برخی می گویند برزخ دوازده عالم است و کسی که با ریاضت و تقوای زیاد بتواند این دوازده عالم را در همین دنیا طی کند (یعنی تمام بدن های مثالی و برزخی خودش را قبل از مردن بیدار کرده باشد ) مستقیما قیامت را بعد از مردن درک می کند و وارد آن عالم درونی تر می شود.آیا این فرضیه صحیحی است؟پاسخ:در ابتدا...

شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه»؛ آری یا خیر؟

پرسش:آیت‌الله مرتضی تهرانی ضمن "مبهم و تفرقه‌افکن" خواندن شعار "مرگ بر ضد ولایت فقیه"، حذف آن را شرعا لازم دانسته است.با توجه به سخنان ایشان حذف شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه لازم است؟پاسخ:در ابتدا باید اشاره شود که بی ترید ولایت فقیه دامنه ولایت امام معصوم در عصر غیبت است...

به چه دلیلی علما شیعه عصمت را مبرا بودن از اشتباه و خطا معنی کرده اند؟

پرسش:به چه دلیلی علما شیعه عصمت را مبرا بودن از اشتباه و خطا معنی کرده اند؟پاسخ: در ابتدا باید گفت روح انسان به لحاظ سیر تکامل و حرکت جوهری می‌تواند از مرتبه آغازین تجرد به عالی‌ترین درجه تجرد راه یابد. درجه تجرد هر روحی، به اندازه سیر و حرکت جوهری‌اش در تحصیل مراتب کمال و تجرد...

اگر بخواهیم که اموات را در خواب ببینیم این باعث اذیت شدن اموات نمی شود؟

پرسش:اگر بخواهیم که اموات را در خواب ببینیم این باعث اذیت شدن اموات نمی شود؟ اگر از مردگان بخواهیم از جایگاه خودشان اطلاعاتی بدهند اجازه اینکار را دارند یا خیر؟پاسخ:در ابتدا باید اشاره شود که این کار سبب اذیت آنها نمی شود . در باره فراز دوم باید گفت ممکن است انسان از طریق خواب از وضع مردگان اگاه...