محتوای منتشر کلام و عقاید

 • آیا خدا «لا زمان» است؟

  سوال:آیا وجود اوصافی مانند علم، اراده و اختیار در خداوند، سبب زمانمند بودن او نمی شود؟پاسخ: از نظر فلاسفه عالم هستی دارای سه مرتبه مادی، مثالی و عقلی است. حرکت و زمان نیز از خواص ماده به حساب می آیند. بنابراین برای موجودات مجرد مانند خداوند، زمان مطرح نیست یا به عبارت دقیق تر محکوم به زمان نیستند،...
 • دعا چگونه باعث تغییر در این عالم می شود؟

  سوال:با توجه به تغییر ناپذیری قوانین عالم، دعا چگونه باعث تغییر در این عالم می شود؟پاسخ:قبل از ورود به بحث باید به چند نکته توجه داشت:اول؛ قوانین عالم هستی تغییر ناپذیرند و این خاصیت، مبتنی بر دو اصل فلسفی یعنی علیت و سنخیت بین علت و معلول است. بر مبنای علیت، تحقق معلول بدون علت محال است و بر مبنای...
 • آیا در بهشت هم برای امام حسین(ع) گریه میکنند؟

  پرسشبا توجه به سفارش اکید در خصوص اشک و عزاداری برای امام حسین(سلام الله علیه)، در بهشت چه دگرگونی و چه تحولی رخ می دهد که دیگر نوحه و عزاداری برای واقعه عاشورا در آنجا نداریم؟ عاشورا در آنجا فراموش میشه یا ما غرق در نعمت های بهشت از آن غافل میشویم؟پاسخهمان طور که خودتان هم اشاره فرمودید عزاداری و...
 • عصمت حضرت زهرا(س) چطور اثبات می شود؟

  پرسشلزوم دریافت صحیح، و ابلاغ درست معارف و الگودهی رفتاری به مردم مسئله ای است که موجب شده معتقد به عصمت انبیا و ائمه(ع) شویم، اما چنین دلیلی در خصوص حضرت فاطمه(س) وجود ندارد، پس عصمت ایشان چطور اثبات می شود؟پاسخاینکه انبیا و ائمه(ع) وظیفه ارشاد و راهنمایی مردم را دارند و باید برای ایشان الگو باشند...
 • چگونه می توان بین معجزه و سحر تمایز قائل شد؟

  سوال:با توجه به ناشناخته بودن سحر و امور خارق العاده، چگونه می توان بین ایندو امر عجیب و معجزه تمایز قائل شد؟پاسخ:مقدمه1؛ تعریف معجزه: امر خارق العاده‌ای که به عنایت و اذن خاص الهی صورت می‌گیرد و هدف از آن اثبات منصب و مقامی الهی و مقدس است. این پدیده دارای چند نشانه در مقام شناخت و اثبات است که...