پرسش و پاسخ های گروه علوم و معارف قرآن

صحبت پیامبر (ص) با خداوند

پرسش: متناسب با آیه ۵۱ سوره شوری، گفته‌شده که وحی اقسام مختلفی دارد: گاهی بی‌واسطه است و گاهی باواسطه فرشته و گاهی باواسطه های دیگر (وراء حجاب). اینکه برخی پیامبران بی‌واسطه کلام خدا را شنیدند اما حضرت محمد صلی‌الله علیه و آله باواسطه کلام خدا را دریافت نمود، نقیصه‌ای برای ایشان نیست؟  ...

آیات جهاد

پرسش: قرآن درباره جهاد با دشمنان چه می‌فرماید؟ سیرۀ امام زمان چیست؟  پاسخ:برای پیشرفت در همه امور دو امر لازم است: یکی وجود زمینه و شرایط و دیگری نبودن مانع و مزاحم. مستکبران نفش مانع و مزاحم دارند و باید از سر راه برداشته شوند و این به جهت کمک به مظلومان و رسیدن ندای هدایت به مردم است.در...

توسل در قرآن

پرسش: آیا در قرآن آیاتی برای اثبات توسل به اولیای الهی وجود دارد؟  پاسخ:از آیات قرآن کریم به خوبی استفاده می‌شود که وسیله قرار دادن مقام انسان صالحی در پیشگاه خدا و طلب چیزی از خداوند به خاطر او، به هیچ وجه ممنوع نیست و منافات با توحید ندارد. برای اثبات این سخن ابتدا به مشروعیت توسل در...

پیامبران قراني

پرسش:نام چند پیامبر در قرآن آمده است؟  پاسخ:عدد پیامبرانی که نام آن‌ها به طور صریح در قرآن کریم آمده است، بیست و شش(۲۶) نفر است و آن‌ها عبارت‌اند از:آدم، نوح، ادریس، صالح، هود، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یوسف، لوط، یعقوب، موسی، هارون، شعیب، زکریا، یحیی، عیسی، داوود، سلیمان، الیاس، الیسع،...

ملاقات حضرت موسی وخضر

پرسش:محل ملاقات حضرت موسی با حضرت خضر کجاست؟   پاسخ:در آیه ۶۰ سوره مبارکه کهف حضرت موسی از محل ملاقات خود با عبد صالح(حضرت خضر) به"مجمع البحرین" یاد می‌نماید:« وَإِذْ قَالَ مُوسَی لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّی أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَینِ أَوْ أَمْضی حُقُبًا»؛و [یاد کن] هنگامی را...